Sinh thái học là gi? Và ứng dụng của STH trong pt NN bền vững, bv mt

10K 5 3

*STH:

Sinh thái học là môn học nghiên cứu tất cả mối quan hệ tương tác phức tạp mà C. Darwin gọi là các điều kiện sống xuất hiện trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Tuy nhiên lúc bấy giờ, nhiều nhà khoa học không dùng thuật ngữ sinh thái học, nhưng họ có nhiều đóng góp cho kho tàng kiến thức sinh thái học như Leuvenhook và những người khác.

Theo Odum( 1971) thì STH là một môn khoa học nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của các hệ thống sinh học và tự nhiên.

Theo Fenchen( 1987) thì STH là một môn khoa học nghiên cứu về hoạt động của các hẹ thống sinh học theo không gian và thời gian.

Theo Kumar( 1995) thì STH là một môn khoa học nghiên cứu về sự phân bố và biến động về mật độ QT của các loài sinh vật trong tự nhiên.

→STH:là khoa học về sinh vật tại nơi sinh sống của chúng.STH là khoa học về tương hỗ giữa sinh vật với môi trường nơi chúng sinh sống.

VD:Cây lúa do nhân tố:hữu sinh và vô sinh tác động

+Nhân tố vô sinh:gồm ánh sang,nhiệt độ,PH,các chất dinh dưỡng......

+Nhân tố hữu sinh:gồm cỏ dại,châu chấu,rầy nâu,bọ rùa......

àSTH là một môn khoa học nghiên cứu về các mối quan hệ qua lại giữa SV với SV và SV với môi trường sống.

*Ứng dụng: - Cũng như các khoa học khác, những kiến thức của sinh thái học đã và đang đóng góp to lớn cho nền văn minh của nhân loại trên cả hai khía cạnh: lý luận và thực tiễn.

Cùng với các lĩnh vực khác trong sinh học, sinh thái học giúp chúng ta ngày càng hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự sống trong mối tương tác với các yếu tố của môi trường, cả hiện tại và quá khứ, trong đó bao gồm cuộc sống và sự tiến hoá của con người. Hơn nữa, sinh thái học còn tạo nên những nguyên tắc và định hướng cho hoạt động của con người đối với tự nhiên để phát triển nền văn minh ngày một cao theo đúng nghĩa hiện đại của nó, tức là không làm huỷ hoại đến đời sống sinh giới và chất lượng của môi trường.

Trong cuộc sống, sinh thái học đã có những thành tựu to lớn được con người ứng dụng  vào những lĩnh vực như:

- Nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng trên cơ sở cải tạo  các điều kiện sống của chúng.

- Hạn chế và tiêu diệt các dịch hại, bảo vệ đời sống cho vật nuoi, cây trồng và đời sống của cả con người.

- Thuần hoá và di giống các loài sinh vật.

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, duy trì đa dạng sinh học và phát triển tài nguyên cho sự khai thác bền vững.

- Bảo vệ và cải tạo môi trường sống cho con người và các loài sinh vật sống tốt hơn.

Sinh thái học giờ đây là cơ sở khoa học, là phương thức cho chiến lược phát triển bền vững của xã hội con người đang sống trên hành tinh kỳ vĩ này của Hệ thái dương.

Sinh thái học là gi? Và ứng dụng của STH trong pt NN bền vững, bv mtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!