For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Han-Geul (Bảng chữ cái tiếng Hàn)

1.6K 29 0

1. Quy tắc viết :

-Từ trái sang phải

-Từ trên xuống dưới

2. Nguyên âm (모 음)

ㅏ[a] ㅑ[ya] ㅓ[€] ㅕ[y€] ㅗ[ o ] [yo] ㅜ[ oo ] ㅠ[yoo] ㅡ [eu] ㅣ[ee]

ㅐ[ae] ㅒ[ yae] ㅔ[ye] ㅘ [wa] ㅙ[wae] ㅝ [ w€] ㅞ [we] ㅚ[we] ㅟ [wee] ㅢ[eui]

2. Phụ âm (타 음)

ㄱ[g\k ] ㄴ[n] ㄷ[t] ㄹ[r\l ] ㅁ[ m] ㅂ[p] ㅅ[s] ㅇ[ng] ㅈ[j] ㅋ [kh]

Wrote :Kim Eunra@YesungVN

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

THANKS TO WATCH

Han-Geul (Bảng chữ cái tiếng Hàn)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!