Anna (3)

25.4K 675 261
                  

Note: Translations for the dialogues in other languages is at the end of the chapter.

==========


Tanging ang sabay-sabay na pagbubukas ng kanya-kanyang questionnaire booklet ang maririnig sa examination room. Kasama na ako doon sa mga nagbuklat pero ang likod ang inuna ko. Siguradong nandoon ang Verbal Aptitude Test.

Ang Verbal Aptitude Test ang pinakamadali sa lahat. Noong unang qualifying exam, iyon ang pinakamabilis kong natapos. Natuto rin ako sa first exam na 'yon. Dapat unahin ang pinakamadaling type ng exam para magkaroon ako ng mas maraming oras para doon sa mahihirap. Ayaw ko nang maulit 'yong nagahol ako sa oras na halos mag-eeny-meeny-miney-moe na ako sa dulo para lang walang blangkong number sa answer sheet. HIndi naman siya right minus wrong eh.

Verbal Aptitude Test. Unang tanong: The cat _____ dead on the pavement.

Ang mga pagpipilian: Lie, Lied, Layed, Lay.

"Lie ba?" mahina kong bulong sa aking sarili. Minarkahan ko ng lapis ang 'lie' at muling binasa ang buong pangungusap.

"Parang mali. Lie means nagsisinungaling, 'di ba?" Binura ko ang marka sa 'lie' at nilipat sa 'lay'. Binasa kong muli ang pangungusap at tunog tama na. It makes sense na.

Ganoon ang naging thought process ko sa pagsasagot sa Verbal Aptitutude Test. Kagaya ng inaasahan ko, mabilis ko ngang natapos ang lahat.

Ang sinunod kong sagutan ay ang Abstract Reasoning Test. Doon wala na masyadong salita. Puro drawing na lang. Drawing ang tanong. Drawing din ang sagot. Katulad noong naunang test, madali rin 'to. Logic lang eh. Hahanapin mo lang ang pattern na binigay at base doon, pipiliin mo na kung ano ang susunod. Mabilis ko ring natapos ang parteng iyon.

Tiningnan ko ang malaking wall-clock at nakahnga ako ng maluwag nang makita kong marami pa akong natitirang oras para sa Scientific Ability Test at Quantitative Ability Test. Sa 1st qualifying exam, dumugo ang utak ko doon sa puro numerong part kaya ang pinaka-una ng pahina ng questionnaire ang binuksan ko. Uunahin ko ang Scientific Ability Test.

Kagaya ng itinuro doon sa review center na sapilitang pinapasukan sa akin ni Papa, pinasadahan ko muna ng basa ang mga tanong sa parteng ito ng exam. Just to take the feel daw kung anong subject ang karamihan ng mga tanong. Kung Biology, Chemistry o Physics ba.

Mula sa terminal ng Ceres at mga van kanina, dumiretso na kami agad dito. Kaya hindi pa talaga ako nakaka-recover mula sa biyahilo ko. Bumuti-buti lang ang pakiramdam ko kanina pagkatapos kong masuka pero parang bumabalik ulit ang pagkahilo ko ngayon. Lumalangoy ang mga letra. Wala akong naintindihan sa mga binasa ko.

Isa sa mga tanong: What would the work done be when a one-kilogram book is carried up a flight of stairs 15 meters tall?

Ang mga pagpipilian: 1.5 joules, 15 joules, 150 joules

Ako: Aba, malay ko? Papayat ba ako kapag nalaman ko kung ilang joules ang tinatrabaho ng katawan ko sa pag-akyat ng hagdan?

May isa pang tanong na weird. Pinapahanap ang totoong height ng isang cabinet base sa anino nito. Eh, 'di wow. Ako na ang genius kapag nasagot ko 'yon. At sino namang tanga ang nagsusukat ng cabinet gamit ang anino kung nandiyan naman 'yong cabinet mismo?

Kataeamad man da man! Hindi ko maiwasang maghimutok sa sarili ko. Ako ba'y pinagloloko nitong eskuwelahang ito?

Heto na naman siya! Sobrang hirap na naman ng mga tanong. Hindi naman ganito kahirap ang Scientific Ability Test noong first exam ah!

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon