trắc nghiệm giải phẫu

17.4K 56 20

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

GIẢI PHẪU HỌC

Block 1 (Cơ xương khớp).................................................................. Trang 01

Block 3 (Mạch máu)......................................................................... Trang 17

Block 5 (Tiêu hóa)............................................................................ Trang 31

Block 7 (Tiết niệu)............................................................................ Trang 57

BLOCK 1 (CƠ XƯƠNG KHỚP)

1.     Thành phần nào không góp phần tạo nên vách mũi:

A.   mảnh thẳng xương sàng          

B.   mảnh thẳng xương khẩu cái              

C.   sụn vách mũi

D.   sụn cánh mũi lớn

E.    xương lá mía

2.     Thần kinh ở phía sau vách mũi là:

A.   thần kinh sàng trước                         

B.   thần kinh mũi khẩu cái            

C.   thần kinh mũi sau trên

D.   thần kinh mũi sau dưới ngoài

E.    C và D đúng

3.     Những xương nào góp phần tạo nên trần ổ mũi:

A.   xương sàng                                                 

B.   xương sàng, xương bướm                                                        

C.   xương bướm, xương lá mía

D.   xương bướm, xương lá mía, xương khẩu cái

E.    xương sàng, xương bướm, xương lá mía, xương khẩu cái

4.     Nền của ổ mũi có một xương là:

A.   xương sàng                                                 

B.   xương bướm

C.   xương lá mía

D.   xương khẩu cái

E.    A, B, C, D sai

5.     Đổ vào ngách mũi trên có các xoang:

A.   xoang trán, xoang sàng trước và giữa

B.   xoang trán, xoang bướm                   

C.   xoang bướm, xoang sàng sau

D.   xoang sàng sau

E.    xoang bướm

6.     Răng nào sau đây tiếp xúc gần nhất với xoang hàm:

A.   răng cửa giữa trên                    

B.   răng cối 1 trên                                   

trắc nghiệm giải phẫuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!