Senarai Pemenang

73 10 27
                       

Hello Wattpadders dan Assalamualaikum kepada Komuniti Muslim,

Penantian kini tamat! Akhirnya, tibalah masa untuk mengumumkan pemenang cabaran 'Bulan Ramadan Bersama Wattpad' untuk julung kalinya. Bersedia di depan skrin - jika anda peserta - nama anda mungkin tertera!

Sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada semua yang telah menghantar cerita yang mengagumkan untuk aktiviti penuh kepelbagaian ini. Cerita anda menawan perhatian kami dan kami terhibur dengan setiap penyertaan. Tepukan gemuruh untuk anda semua!

Kami berharap anda juga telah terhibur dengan aktiviti yang disajikan sepertimana kami bergembira menjalankannya. Kini, masa untuk pengumuman pemenang!

Ayuh sertai kami mngucap tahniah kepada pemenang yang amat berbakat! 

Ayuh sertai kami mngucap tahniah kepada pemenang yang amat berbakat! 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

PEMENANG PERADUAN PENULISAN

Bahasa: Inggeris

Prompt 1: @floremaria

Cerita: Un-War in The Middle East 

Prompt 2: @Sam21a

Cerita: 30-Day Challenge


Bahasa: Indonesia

Prompt 1: @shellanvya

Cerita: Rumah Asuh

Prompt 2: @SunVampire

Cerita: Momen Puasa Pertama


Bahasa: Melayu

Prompt 1: @flizwn

Cerita: Maaf

Bulan Ramadan Bersama WattpadWhere stories live. Discover now