Chapter 20

1.1K 46 4
                  

"So I'll be the one to ask a question first, how tall are you?" Agad na tanong ng host. Nagtawanan naman yung mga nandun.

"5'7." Maikling sagot ko.

"Wow you're tall." Tila nagulat pang sabi ng host na narinig kong tinawag na Joric.

Paanoy hanggang balikat ko lang sya.

"Thank you." Sagot ko naman na pilit inaalis ang nginig sa boses ko.

Awkward na tumayo ako sa harapan.

"So who wants to ask a question? Just raise your hand."

Andaming nagsitaasan ng kamay. Sa table ko ay si Joao at Iñigo ang nagtaas ng kamay. Wag naman sanang tawagin.

"Yes Christine?"

"Why did you just join Trusted Voices just now? You could have join a long time ago." Tanong nito.

"Nasunog kse ung bahay namin a month ago and I think it's the only way for me to continue my studies without being a burden to my father. You know. Scholarship" I honestly answered.

Medyo nagulat yata sila at may narinig akong nagsinghapan.

Siguro dahil hindi ako mayaman.

Ayaw ko din naman magpretend.

"Next! Yes, Elizabeth?" Turo ni Joric dun sa isang nagtaas ng kamay.

"So what's your father's occupation?" Ang tanong nito na sinagot ko ng mabilis.

"He's a cook, may sarili kaming pwesto sa Pabilia." 

Ang tinutukoy kong Pabilia ay ang lugar kung san nakatayo yung eatery ni Tatay.

Nagsinghapan ulit sila.

"You guys, dont be so judgemental." Nakatawang turan naman ni Joric.

"Ang importante ay honest si Maymay!" Dagdag pa nito.

"What's the name of the eatery?" Sigaw ng isa sa may di kalayuan.

"It's Maymay's Eatery." Napakamot sa ulo kong wika.

Bakit kasi pangalan ko yun.

"We'll gonna visit your father next time." Joao shouted.

Pati yung iba ay ganun din ang sinasabi.

Thank God at akala ko jinajudge nila katayuan ko sa buhay.

Madami pa silang tinanong about naman sa course ko kaya nawala na ng tuluyan ang kaba ko sa dibdib.

Kaso ay nag announce pa ulit si Joric ng huling magtatanong at this time si Iñigo na yung tumayo kahit hindi naman tinatawag.

Bumalik yung kaba ko.

"Yes Inigo? What question do you have?" Sarkastikong sabi ni Joric.

"Chill bro. The question is not for you." He smirked.

"Ahhhm. Maymay." He started.

"I see you are a very honest person so I hope you can answer my question with such honesty." Piamnagsalikop pa nito ang dalawang kamay.

Lalo kumabog yung dibdib.

I am not trusting this person.

Napapailing na nga yung mga babae sa table ko.

Si Donny ay itinakip ang palad sa mukha at nakayuko. Nakita ko pa ang palihim na pagsipa nito sa paa ni Inigo dahil nakaharap sila skn pero hindi pinansin iyon ni Iñigo.

Ang bully talaga.

"So!"

"Do you still like Donny after he rejected you?"

ConfessionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon