Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh

36.8K 8 1

Nguyễn Đăng Mạnh

Hồi ký

Hà Nội 2008

1

Mục lục

Mở đầu 2

Phần một - Gia đình. Những ngày thơ ấu. Thời học sinh và quá trình công tác .. 4

Chương I: Gia đình - Những ngày thơ ấu 5

Chương II: Thời học sinh 11

Chương III: Quá trình công tác 34

Phần hai - Hoạt động nghiên cứu, phê bình văn học . Một số thành tựu 61

Chương IV: Từ dạy học đến nghiên cứu, phê bình văn học 62

Chương V: Những bước thăng trầm của công cuộc đổi mới và những vụ

"đánh đấm" "qui kết, chụp mũ" của cánh bảo thủ và cơ hội chủ nghĩa. 76

Chương VI: Một số thành tựu nghiên cứu, phê bình văn học 97

Phần ba - Tư liệu riêng về một số nhà văn Việt nam hiện đại 119

Chương VII: Hồ Chí Minh 121

Chương VIII: Tố Hữu 132

Chương IX: Xuân Diệu 143

Chương X: Hoàng Cầm 172

Chương XI: Hoài Thanh 175

Phần bốn - Tư liệu riêng về một số nhà văn Việt nam hiện đại (Tiếp theo) 186

Chương XII: Nguyễn Công Hoan 187

Chương XIII: Nguyễn Tuân 190

Chương XIV: Nguyên Hồng 216

Chương XV: Nam Cao 225

Chương XVI: Tô Hoài 230

Chương XVII: Thanh Tịnh 241

Phần năm - Tư liệu riêng về một số nhà văn Việt nam hiện đại (Tiếp theo) 245

Chương XVIII: Nguyễn Đình Thi 246

Chương XIX: Nguyễn Khải 258

Chương XX: Nguyên Ngọc 264

Chương XXI: Hoàng Ngọc Hiến 267

Chương XXII: Dương Thu Hương 277

Chương XXIII: Lưu Công Nhân 283

Chương XXIV: Hữu Thỉnh 288

Chương XXV: Nguyễn Huy Thiệp 291

Chương XXVI: Trần Đăng Khoa 295

Kết luận 299

2

Mở đầu

( Tuổi " tuyển hồi" )

Những ngày gần đây, tôi bỗng cảm thấy mình đã già thật rồi. Bẩy mươi sáu tuổi, chả già thì còn trẻ với ai! Không, tôi muốn nói tâm lý người già kia. Đúng thế, gần đây tôi tự thấy có tâm lý người già. Nghĩa là thích nhớ về quá khứ, thích săn sóc đến những kỷ niệm. Có mấy biểu hiện thế này: đầu năm nay, đột nhiên tôi muốn về quê để dự hội làng. Hội làng Thổ Khối quê tôi tổ chức vào đầu xuân. Hội to lắm, có tế lễ, có rước xách linh đình. Làng tôi ở ngay ngoại thành Hà Nội, qua cầu Chương Dương rẽ phải chỉ mấy cây số là tới. Tuy thế, có bao giờ tôi nghĩ đến chuyện về làng xem hội đâu. Thế mà năm nay... Cũng năm nay tôi còn có nhu cầu về thăm lại nơi mình sinh ra. ( làng Quần Phương Hạ, nay thuộc xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Ông bố tôi thời Pháp thuộc từng làm lục sự ở Hải Hậu một thời gian. Khi gia đình chuyển đi nơi khác, tôi mới lên chín tuổi. Tính đến nay, đúng 66 năm. 66 năm, bỗng có nhu cầu trở lại! Ngoài ra tôi còn có hứng thú thu thập các tấm ảnh chụp ngày xưa và ngồi cặm cụi cả buổi để phân loại, chọn lọc, sắp xếp theo chủ đề này khác.

Hồi ký Nguyễn Đăng MạnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!