cau tao vi khuan

2.9K 0 0

.tiên mao:

-có 1 số loiaf có da số là ko

-giúp vbi khuẩn di chuyển:

+đơn mao

+chùm mao gồm nhiều đơn mao

+chu mao

-thành phần rất phứ tạp chủ yếu là pro chiếm trên 90% và phần còn lại hợp chất các bon và ion vô cơ kích thích dao dộng 0,01-0,2*1-100µm

2.tiêm mao (pili)

-có 2 loại tiêm mao : pili chung và pili giới tính

-nó mọc xung quanh tb vi khuẩn trong 1 tb vk chứa vài nghìn tiêm mao

-thnhf phân fchur yếu là ptr

-kích thước là 0,01-0,1*0,5-1µm

-vai trò giúp cho tbb vk di động là chỗ bám vào của 2 tb thực hiện quá trình trao đổi chéo vật chất di truyền quá trnhf tiếp hợp

3.lớp vỏ nhầy :

-nằm ở bên ngoài cùng của tb vk

-thành phaanff f: tùy từng chủng giống khác nhau mà thành phần khác nhau nhưng chủ yếu là polypeptit(đại diện là bacillus thurigienirs)hợp chất polysaccarit

-kíc thước: nhỏ độ dày nhỏ hơn 0,2

-lớp vỏ nhày có có vai trò cực kỳ quan trong trong việc quyết định sự xâm nhập của vk vào trong tb ký chủ

4.thành tb:

-là hợp chất dị cao p/tử có cấu trúc cực kỳ phức tạp thành tb có vai trò cực kỳ quantrong

+ổn định áp suất thẩm thấu

+giữ ổn định hình thía tb vk

-ngoài ra trong thành tb còn chứa hợp chất murein đây là 1 đặc điểm rất khác so với tb nấm

5.màng tb chất:

-nằm trong thành tb

-cấu trúc chia làm 3 lớp

+lớp ngoài cùng là pro

+lớp giữa là phóphopipit

+lớp trong là:

-vai trò: đồng hoá chất dinh dưỡng từ ngoài vào bên trong đaò thải chất cạn bã duy trì áp suất thẩm thấu đây còn là nới dự trữ chất dd đới với tb vk

-ngoài ra ở 1 số chủng giống tb vk còn chứa riboi

6.ribosome

-đ/với tb vk : gồm nhiều lớp cuộn lại với nhau nằm trong màng NSC của tb ở gđ trưởng thành 1 vk có thể chứa vài nghìn ribosome

-tb vk chỉ có 1 loại ribosome là 70s đc cấu tạo bởi 2 tiểu phần 50 và 80 (S là hệ số lắng đọng)

-vai trò là tổng hợp pro

7.Mezoxom

-nằm trong tb chất xếp lại với nhau tạo lớp chiều dày 75Ao

-vai trò: ảnh hưởng trục tiếp quá trình phân li tb bằng cách hình thành vách ngăn

8.Nhân:

-chứa có nhân thật

-vai trò: để tổng hợp quyết định quá trình tổng hợp pro góp phần duy trì các tính trạng để di truyền cho thế hệ sau

9,10,11. Các chất dự trữ trong tb: các hidrat,photphat,hợp chất chứa S

-vai trò: dự trữ chất dd cho tb vk đặ biệt là trong mtr nghèo chất dd

-Sắc tố của vk (bacterio chlorophyl) chỉ màu sắc quả lạc

12.Nhân gốc:

-đây là nơi đính vào của tiên mao có bao nhiêu tiên mao có bấy nhiêu nhân gốc

-giúp cho tiên mao di chuyển

-thành phần hóa học chủ yếu là pro

cau tao vi khuanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!