Trình bày quá trình lên men Axit lactic

6.7K 0 1

* KN: là qtr ơhaan giải chuyển hóa glucose dưới td của các chủng giống VSV trong đk yếm khí tạo thành axit lactic co2 và gp NL

*Cơ chế : C6H12O6àCH3CHOHCOOH+CO2 +Q(yếm khí)

2 quá trình:

-lên men lactic đồng hình :là quá trình lên men sp thu đc là axit lactic dốc aldehyd và E cần thiết

-lên men lactic dị hình: Sp thu dc ngoài axit laxtic còn có axit acetic,etanol,glycerin do thiếu 2 E tham gia vào qtr phân giải Fructozo1-6 diphosphats

*VSV :Lactobacte siaceae

Là các VK gram dg thg đòi hỏi nhiều chất str như aa,ax HC do đó chung ptr rất tốt trong các mtr chứa dịch HC như nc cam ép sữa máu

*điều kiện: Có VSV

-đk yếm khí

-to 20-45oC;t cao

-pH thấp

*ứng dụng SX sữa chua ,muối dưa.cà;trong ngàng công nghiệp thuộc da làm mền da

Trình bày quá trình lên men Axit lacticĐọc truyện này MIỄN PHÍ!