xa khuan la gi neu hinh thai tich chat cau xa khuan

1K 0 0

KN: Xk : là cơ thể hình sợi đơn or đa bào thuooccj nhóm nhân giả prokyota kích thước =VK dao động từ 0,5-2,5µm

Xk có thể dạng sợi sợi thường ko có vahcs ngăn ko tự đứt đoạn bắt màu gam dương hieus khí sống hoại sinhlaf chủ yếu ko snh nha bào

Cơ thể chia làm 4 loại hnhf thái or 10 dạng hnhf thái

4 dạng : chân chim ,răng lược,chum quả xaowns or khối xoắn

10 dạng: đót dài,đốt ngắn,dốt chum,đốt xoắn,đốt chân chim,đôt xoắn chùm,đốt cong,đốt hình sao,đốt xoắn ốc,đôt chùm xoắn ốc

xa khuan la gi neu hinh thai tich chat cau xa khuanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!