trinh bay qua trinh xam nhap va nhan len cua virus vao te bao ky chu

2.5K 0 0

Gồm 4 quá trình :

-qtr xâm nhấp VR tren TB vạt chủ

-qtr han lên cảu VR trong tb vật chủ

-qtr lắp ráp và giải phóng VR ra khỏi tb vật chủ

*Qtr 1:VR luôn luôn chuyển động xq tb vật chủ do ko có chất dẫn dụ hóa học từ xa nên sự va chạm giữa VR và tbvatj chủ là ngẫu nhiên.Sự va chạm hữu hiệu làm cho VR bám vào tb vật chủ .Nồng độ vr trong tb vật chủ càng lớn và có độ dung thì sự va chạm càng tăng

Sau khi bàm vào tb vật chủ VR sẽ tìm đến điểm thụ cảm trên thành vật chủ.Điểm thụ cảm trên thành tb vật chủ có TP hóa hoc tg tự với tp hóa học của VR .NG ta ví sự ăn khớp của VR và tb vật chủ chìa khóa 2 ổ khóa à1 loại VR nhất định chỉ gây ra loại bệnh nhất dịnh

*Qtr2: sau khi bám vào tb vật chủ VR sẽ xâm nhập vào tb vật chủ theo 1 trong nhuengx cách sau

-đối với VR có cấu tạo đb (hình tinh trùng)

+VR tiết ra E lizozin vừ đủ làm phân giải tb vật chủ tại điểm thụ cảm

+VR tiết ra E ATP aza làm cho bao đuôi của VR co lại và trục đuôi của VR đâm xuyen quá thành TB lớp chủ tại điểm thụ cảm đồng thời đẩy lõi capsit nu vào TBC cua tb vật chủ

+kết thúc gđ này phần vở của VR nằm ở ngoài tbvc còn lõi ax nu nằm trong tbvc

-Đối với VR ko có cấu tạo đb :xâm nhập theo các cách khác sau:

cách 1: VR tiết ra 1 lg E lizozin phan giair tbvc tạo ẩ 1 lỗ để vr chiu vào tbvc trong tbvc dưới td của E decapsitaza làm phá hủy vỏ capsit của VR đồng thời giải phóng ax nu vào TBC của tbvc

Cách 2:

Màng TBC của tbvc sẽ lõm ại bao bọc lấy hạt VR tạo thành bọc endosome

Bọc endosome sẽ kết hợp với lizosome tạo thành phagolyzosome.sau dó or là E trong phagolyzosome sẽ phá hủy các lớp màng giải phóng ax nu của VR vào tbvc or là các bơm pto trong phagolyzosome hđ làm cho ph lớp mang giảm xuống 5 khiến cho các phần kỵ nc trong lớp màng sẽ sx lại cuối cùng sẽ gp ra ax nu rat BC của tbvc

Vỏ ngoài của VR sẽ dung hợp với vỏ ngoài của tbvc và đẩy hạt VR vào ben trong TBC của Tbvc sau đó dưới td của E decapsitaza vỏ capsit sẽ bị phá hủy và gp lõi ax nu vào tbc của tbvc

Kết thúc gđ này ax nu của VR phải đc gp vào trong tbc và tbvc

*qtr 3: khi lõi ax nu đc xâm nhập vào tbc tbvc thì toàn bộ qtr sinh tổng hợp của tbvc bị dừng lại của đc thay thế bởi qtr đại sinh tổng hợp của các tp của VR dưới sự điều hành của mạt mã gen vR

Tuy từng loại VR mà qtr tổng hợp các tp của VR là khác nhau nhưng qtr này gồm 2 gđ:

Gđ 1: gđ tổng hợp pro sớm : dra trong tg ngắn có nhiều E tham gia là cơ sở để hình thành và tổng hợp nên ruột và hạt VR mới

Gđ 2: gđ 1 diễn ra trng tg nhanh và bị gen điều khiển nhưng lại thay thế = gđ 2 gđ tổng hợp pro muộn gđ này là cơ sở để hinhft hành nên phần vỏ capsit của VR và các phần lien quan:đuôi long duôi đĩa gốc bao duôi...

* Qtr 4: a.qtr lắp ráp :đa số các VR thường lắp ráp gần màng của tbvc

-đối với VR có cấu tạo db :AND của VR sẽ đông đặc co cụm lại sau đó các tp của vỏ capsit bám xq lõi axnu để tạo lên phần đầu của VR thong qua sự va chạm ngẫu nhiên cũng do va chạm ngẫu nhiên mà các tp khác như long đuôi bao duôi đĩa gốc cũng bám vao tạo nên hạt VR hoàn chỉnh

-đối với VR hình que lõi ax nu sẽ cuộn lại hình vong xoắn àcác tp của vỏ capsit ...

-đối với các VR có hi nhf dạng khác các tp của vỏ capsit sẽ bám vào nhau do va chạm ngẫu nhiên tạo thành các cấu trúc rỗng gọi là tiền capsit sau đó ax nu chui vào caaus trúc rỗng và cấu trúc tự hàn gắn tạo thành VR hoàn chỉnh

b.Giai đoạn gp:VR đc gp teo 1 trong các cơ chể sau :

-cơ chế nổ tung :các hạt VR trong tb chất tiết ra 1 lg E lizozin làm phá vỡ thành tbvc tại nhiều điểm và các hạt VR ồ ạt thoát ra ngoài làm phá vỡ tbvc

-cơ chế từ từ: các htaj VR trong tbc tiết ta 1 lg E lizozin làm suing giải thành tbvc tại nhiều điểm các htaj VR từ từ thoát ra ngoiaf tbvc.nếu VR gp theo cách nyaf sẽ ko làm phá vỡ tbvc mà tbvc có thể bị ảnh hưởng nhẹ trong tg ngắn

-cơ chế xuất bào::đối với VR có vỏ ngoài

VR sec đẩy màng NSC và màng nhân của tbvc tạo lên caais trúc bao bọc hạt VR và cấu trúc này sẽ tách ra khỏi tbvc và ko ảnh hưởng gì đến tbvc

-1 số VR rất nhỏ (adenovirus) tự gp ra khỏi tbvc mà ko ảnh hưởng gì đến vc

trinh bay qua trinh xam nhap va nhan len cua virus vao te bao ky chuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!