Giới thiệu

9.7K 135 1

Tác phẩm: Thị lang phi lang. (Siêu cấp si tình)

Tác giả: Giang Nam Tú.

Người dịch: QT bá mẫu.

Editor: K Corp.

Thể loại: nhẹ nhàng, 1x1, HE

[BH] Thị lang phi lang [Edit]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!