ELIGIBILITY

6.2K 247 280
                       

Upang maging eligible sa pagsali at manalo ng Watty Award, ikaw at ang iyong kuwento ay dapat sumusunod sa lahat ng eligibility critera:

EDAD

Ikaw ay kailangang nasa 13 gulang pataas upang makasali. Ang mananalo na 18 taon pababa ay dapat parental permission upang makasali at makuha ang premyo.

BILANG NG SALITA

Ang iyong kuwento ay dapat naglalaman ng 40,000 na salita o higit pa, at dapat kumpleto kapag ipinasa sa mga sumusunod na kategorya ng award:

ChickLit, Fanfiction, Fantasy, Historical Fiction, Horror, Paranormal, Mystery & Thriller, New Adult, Romance, Science Fiction, Wild Card, Young Adult.

Maaaring naglalaman ng maraming (o kaunting) kabanata o bahagi ang kuwentong nais isali.

DATE POSTED

Ang iyong kuwento na nais mong ipasa ay dapat nandito na sa Wattpad pagkatapos ng Enero 1, 2019.

SUBMISSION & SUBMISSION FORM

Kinakailangan mong makumpleto ang submission form kasama ang iyong entry upang maging eligible. Siguruhing lahat ng impormasyon ay tama bago ipasa ang form dahil kapag nagawa mo na ito, hindi mo na ito mababago pa.

Maaari kang magpasa ng higit sa isang eligible na kuwento para sa Wattys.

Ang mga dating nanalo sa Wattys ay maaaring magpasa ng kanilang entry sa Wattys sa taong ito, ngunit hindi maaaring ipasa ang mga kuwentong nanalo na. Ang mga kuwentong nakasama na sa shortlist o longlist sa Wattys (ngunit hindi nanalo) ay maaaring ipasa kung sumusunod ito sa lahat ng eligibility criteria.

WIKA

Ang iyong kwento ay dapat nakasulat sa isa sa mga sumusunod na wika:

English

French

Italian

German

Spanish

Portuguese

Dutch

Turkish

Filipino

Indonesian

Ang Wattys ay tumatanggap ng mga submission mula sa buong mundo maliban sa mga manunulat na naninirahan sa Probinsya ng Quebec, Canada

Wattys 2021Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon