C H A P T E R 1

4K 68 3
                  


Umingay ang buong dome nang mamatay ang ilaw sa stage at magsimulang tumugtog ang sikat na kanta ng grupong ini-idolo ni Ellaine.

Nang lamunin ng usok ang buong stage ay namayani na naman ang sigawan nang lumabas sina Tristan at  halos nagwawala na ang mga katabi niya pero nanatili siyang kalmado habang nakatitig sa lalaking hinahangaan.

She could clearly see Tristan's handsome face from the VIP where she’s sitting. Tristan’s body went along with the fast beat of music. That scene is amazing and her admiration for the man is getting worse.. Only one thing always runs through her mind-- it's not just admiration but the desire to own Tristan.

Hindi na siya pinatatahimik ng pagpapantasya as she imagines his handsome and angelic face. Tristan is the only one who always confuses her mind since they became close. At the age of 17, sa lalaki niya lang naramdaman ang ganito katinding pagnanais.

Yes, she’s rich and had the privilege to be close to Tristan, pero hindi siya papayag na hanggang doon na lang iyon. She wanted that man so bad as her husband.

Para siyang napako sa inuupuan when Tristan came down from the stage and approached her while singing. Isang dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha nila at gusto na rin magwala gaya ng ibang mga babae pero hindi niya kailangang gawin iyon.

She’s the main character, she’s different from everyone at gusto niyang isipin ng lahat na sanay na siya sa ganoong treatment nito sa kanya.

Tristan caressed her hair and face before turning around and returning to the stage while singing.

Matapos ang concert ay dumeretso sila ng mga body guards niya sa VVIP lounge at hinintay doon si Tristan. Wala pa siyang ilang minutong naghihintay ay dumating na ito at nakapagpalit na rin agad ng damit.

Agad nitong nilagyan ng autograph ang mga limited albums na dala niya at nasolo niya si Tristan malaya siyang nakapagpicture nang walang nagtutulakan sa paligid. Bago sila tuloyang magpaalam sa isa’t isa ay binigay niya rin kay Tristan ang mga regalo niya.

“Salamat, Ellaine. Ingat sa pag-uwi, pupunta na lang ako sa opisina ni chairman para personal na magpasalamat sa kanya.” sabi ni Tristan na ang tinutukoy ay ang kanyang ama bago tumingin sa mga body guards niya.

“Paki-ingatan siya. Mauna na ako, see you on your birthday.” sabi ni Tristan at bahagyang ginulo ang buhok niya bago lumabas sa lounge. Amoy na amoy niya ang fresh at masculine perfume ng lalaki kahit ilang segundo na itong nakalabas sa lounge.

“TRISTAN..” Louie whispered as he put his hand inside her swimsuit.

“No one sees us here, ano ba'ng kinatatakot mo?” hinila niya ito at niyakap nang mahigpit habang ang kalahati ng mga katawan nila ay nakalubog sa tubig.

Narito silang dalawa sa resthouse kung saan malaya niyang nagagawa ang gusto. Malaya niyang nahahawakan at nahahalikan nang walang nagkikislapang camera sa paligid ang girlfriend niya.

Si Louie lang ang babaeng gusto niyang kasama habang inaabot ang mga pangarap. She's his number one fan, supporter and the person who’s willing to wait and understand him.

Parehas silang galing sa hirap at nagsisikap para unti-unting maabot ang mga pangarap. She sacrificed a lot for him, the opportunities and her dreams. She's smart and beautiful, puwede itong maging International model but she choosed to stay beside Tristan. Masaya naman sila kahit patago kung magkita dahil hindi pwedeng malaman ng media at mga fans na may girlfriend siya.
Kaya niyang magtiis dahil umaapaw naman ang saya kapag magkasama sila ni Louie.

Forced Marriage to a Billionaire's Daughter (Soon to be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon