Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu TTHCM

19.7K 0 4

Câu 3: Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu TTHCM

1. Tt HCM và CN Mác Lê nin là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho mọi hành động , là đời sống tinh thần của nhân dân. Do vậy học tập, nghiên cứu tt HCM là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân.

2. Kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, con đường mà Bác, Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

3. Học tập phương pháp phong cách HCM phải có tư duy độc lập sáng tạo khi vận dụng và phát triển tt của Người trong hoàn cảnh mới.

4. Đối với HSSV thế hệ trẻ cần học tập tt HCM để nâng cao tư duy lý luận, để rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức Cm, năng lực công tác.

Hưởng ứng lời kêu gọi của TW Đảng: học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu TTHCMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!