For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 29: Thành phần tính chất đặc đỉêm sd của tro bếp

11.6K 1 0

Tro bếp là phần còn lại khi đốt rơm rạlà khô.

Thành phần hoá họcj và các loại phẩm chất của tro bếp là khác nhau.Về thành phần dd của tro bếp ,có thể coi nó là 1 lôại phân đa yếu tố>nhín chung hàm lg Kali có trong tro bếp kâhc cao cho nên có thể sd làm phân bón thay thế 1 phần Kali

Trong tro Kali tồn tại dưới dạng K2CO3 rất dễ tan trong nc đó là dang Kali thích hợp vói tất cảc các loại cây đặc biệt là cây mẫn cảm với clo.tro bếp có pƯ kiềm do có CaOvà cac chất kiềm khác

*Đặc điểm sd: tro bếp để nơi khô ráo nếu bị ướt nc sẽ mất hết K theo nc chất lg sẽ giảm .Có thể dung tro bón cho tất cả các loại đất và các loại cây đặc biệt hiệu quả trên các loại cây đất chua đất cát và đất than bùn nghèo K

Tro bếp còn có thể dung làm phân lót bón thúc đều đc

Ko nên trộn tro gỗ it Si với phân bắc nc giải vì sẽ làm mất nhiều N của các nguồn phân này.Có thể trộn tro rơm rạ với phân bắc nc giải vì tro này có khả năng kiềm hoá thấp có nhiều SiO2 nên ít mất N khử đc mùi hôi của phân?

Câu 29: Thành phần tính chất đặc đỉêm sd của tro bếpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!