Câu 14: Phản ứng chua của đất là gì?Các loại độ chua của đất?Cách làm giảm độ

13.3K 3 1

-Phản ứng chua của đất:đất có thẻ bị chua do nhiều nguyên nhân khác nhau.

+Khí hậu:nhiệt độ càng cao,lượng mưa càng lớn thì quá trình phá hủy đá và rửa trôi vật chất diễn ra càng mạnh,làm cho lượng chất kiềm giảm nên đất chua.

+Sinh vật:thực vật,động vật và vi sinh vật

-)Thực vật:hang năm cây hút đi một lượng lớn chất dinh dưỡng,chất kiềm của đất(NH+4,Mg2+,K+...)và neus không trả lại thì đất sẽ bị chua

-)Hoạt động của sinh vật đất giải phóng ra 1 lượng lớn khí CO2,sinh ra H2CO3,đó là nguồn cung cấp H+ cho đất,làm cho đất chua.

-)Sự chuyển hóa và phân giải vô cơ của vi sinh vật đất cũng tạo acid gay chua đất.

-)Ở các vùng đất có nhiều xác cây sú vẹt,thì chứa nhiều S,làm cho đất chua.

+Phân bón:bón một số loại phân có thể làm chua đất

+Mưa acid cũng gây chua đất

-Các loại độ chua của đất:phụ thuộc vào bản chất các cation mà chia làm 2 loại

+Độ chua hiện tại(độ chua hoạt tính):đây là loại gây nên bởi H+ có trong dung dịch đất,để diễn tả độ chua của đất ta ký hiệu pH đất=-log[H+],đất có phản ứng trung tính thì pH=7,ph<7 là đất chua,pH>7 là đất kiềm

Hàm lượng H+ trong dung dịch đất càng nhiều thì đất càng chua.Độ chua ảnh hưởng tới rễ cây và các VSV sống trong đất.

+Độ chua tiềm tang:là do H+ và Al+++ bám trên bề mặt keo đất gây nên,tùy thuộc lực hút bám và khả năng bị đẩy vào dung dịch của các ion đó khác nhau mà người ta chia ra làm:

-)Độ chua trao đổi:là độ chua tiềm tàng xuất hiện khi sùng một muối trung tính(KCl) tác động vào đất trong 1 thời gian nhất định để trao đổi H+ và Al+++ ra dung dịch,cho nên độ chua trao đổi còn ký hiệu là pHKCl

Nói chung là cùng một loại đất thì pHKCl<pHH2O

-)Độ chua thủy phân:là độ chua tiềm tang xuất hiện khi tác động vào đất 1 muối acid yếu và bazo mạnh,nó là độ chua lớn nhất vì nó bao gồm cả pHKCl và pHH2O.Người ta thường dùng độ chua này để tính CEC và tính lượng phân bón để cải tạo đất chua.

-Cách làm giảm độ chua của đất:bón phân hữu cơ hoặc tăng cường keo sét cho đất

Câu 14: Phản ứng chua của đất là gì?Các loại độ chua của đất?Cách làm giảm độĐọc truyện này MIỄN PHÍ!