Câu 8:Nêu tên các loại đất chính ở VN?Trình bày đặc điểm chính của loại đất có dien tich lon nhat

48.9K 6 11

*)Tên các loại đất chính ở VN:

-Nhóm đất phù sa:Fluvisol

-Nhóm đất phèn:Thionic Fluvisol

-Nhóm đất cát:Arenosol

-Nhóm đất xám:Acrisol

-Nhóm đats đỏ:Ferralsol

-Nhóm đất mặn: salic Fluvisol

*)Đặc điểm chính của loại đất có diện tích lớn nhất ở VN:đất xám

-Nhóm đất xám X trong bảng phân loại đất VN theo FAO-UNESCO có tên gọi là Acrisol(AC).Tổng diện tích là 19 970 642 ha,phân cố rộng khắp trung du miền núi và rìa đồng bằng.Chia ra làm 5 loại:xám bạc màu-Haplic Acrisol;xám có tằng loang lổ-Plinthic Acrisol;xám glay-Gleyic Acrisol;xám ferrlic-Ferralic Acrisol;xám mùn trên núi-Humic Acrisol;trong đó xám bạc màu và xám ferlic có diện tích lớn nhất.

-Đất xám bạc màu:chủ yếu phát triển trên đất phù sa cổ,đá macma acid và đá cát,phân bố tập trung ở Đông Nam Bộ,Tây nguyên,Trung Du Bắc Bộ,có diện tích trên 1 791 021ha.Đất này có nhược điểm là chua,nghèo chất dinh dưỡng,thường bị khô hạn và sói mòn.

-Đất xám có tầng loang lổ:diện tích 221 360 ha,tập trung ở Trung du Bắc Bộ,đa số là nằm ở địa hình bằng phẳng,thoải hoặc lượn song,độ dốc dưới 15o.Thành phần khoáng vật phổ biến là thạch anh,kaolinit,haloizit,gozit.Thành phần tổng số chủ yếu là SiO2 và secquyoxit

-Đất xám glay:diện tích 101 471ha,phân bố ở trung du Bắc Bộ,tây Nguyên và Đông Nam Bộ,ở địa hình bậc thang,bằng,thấp,ít thoát nước.Đất có TPCG từ nhẹ tới trung bình.Phẫu diện đất có tầng đế cày và tầng glay rõ rang.

-Đất xám feralic:diện tích lớn nhất trong nhoma đất xám 14 789 505ha;được hình thành dưới sự tác động của các quá trình chính:qt hình thành mùn,qt tích lũy sét ở tầng B,qt ferlit.Đây là loại đất chủ yếu ở trung du và miền núi với đặc điểm phát sinh và sử dụng đa dạng.

Đất xám feralit dựa vào đá mẹ con được chia ra làm 5 đơn vị phụ có tính chất cà sử dụng khác nhau:đất feralit trên phiến thạch sét,đất feralit trên đá macma acid,đất feralit trên đá cát,đất feralit trên phù sa cổ,đất feralit biến đổi do trồng lúa.

+Đất xám feralit trên đá phiến thạch sét:là loại đất phụ có diệ tích lớn nhất 6 876 430ha,được hình thành trên đá mẹ:sét,phiến biến chất,gnai,phiến mica...phân bố ở Việt Bắc,tây Bắc,Trường Sơn,Tây Nguyên...

+Đất xám feralit trên đá macma acid:dienj tích 4 464 747ha,có nhiều ở Lào Cai,Lạng Sơn,Vĩnh Phúc,Nghệ An,Quảng Trị,...đá mẹ hình thành đất chủ yếu là granit,riolit,thạch anh.

+Đất xám feralit trên đá cát:diện tích 2 651 337ha,phân bố ở Bắc Giang,Bắc Ninh,Vĩnh Phúc,Nghệ An,Quảng Bình...đá mẹ:cát kết cs loại quăczit,phiến silic

+Đất xám feralit trên đá phát triển trên phù sa cổ:diện tích 455 402ha,phân bố ở nơi tiếp giáp giữa đồng bằng,trung du và miền núi như Hà Tây,Đồng Nai,Đắc Lắc...

-Đất xám mùn trên núi:diện tích 3 139 285ha,phân bố ở độ cao 700-1700-1800m so với mặt bienr ở địa hình chia cắt,dốc nhiều,tầng đất thường không dày.Loại đất này thường phát triển trong diều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm,vùng núi trung bình với nền nhiệt dộ thấp và độ ẩm cao hơn so với vùng đồi núi,núi thấp hơn 700m.

Đất này có thể chia ra làm 3 đơn vị phụ :đất xám mùn trên núi trên đất sét và biến chất,đất xám mùn trên núi trên đá macma acis và đá cát,đất xám mùn trên núi trên đá macma bazo và trung tính.Trong đó đất xám mùn trên núi trên sản phẩm phong hóa của đá macma bazo và trung tính,đá sét và đá biến chất có độ phì và khả năng biến chất cao hơn cả.

Đặc điểm cơ bản của đất xám mùn trên núi là có hàm lượng hữu cơ cao,quá trình feralit yếu hẳn,hiếm thấy hiện tượng kết vón,đá ong.

Câu 8:Nêu tên các loại đất chính ở VN?Trình bày đặc điểm chính của loại đất có dien tich lon nhatĐọc truyện này MIỄN PHÍ!