Chapter 36. Never.

13.8K 361 1

KING's POV

"So...ano itong 'business matter' na sinasabi mo?"

Cristina was glaring at me all the time. Si Dove naman ay tahimik lang na nakasandal sa sofa.

Pinapunta siguro siya ni Cheese para makausap ko sila pareho. Mas mabuti na rin iyon para kahit papaano ay makapagpaliwanag ako nang maayos.

"Please...I have to find her..." sabi ko, almost begging.

Do I even have the right to beg after what I did to Twilight?

"And why would I do that?" matalim ang mga matang diretsong nakatingin si Cheese sakin.

I can't blame her. It's my fault.

"I love her... I need to see her..."

"Mr. Montereal, I don't know what happened between you two but I know that she was badly hurt when she called me."

"I know...and it's my fault..."

"Of course, it's your fault! I knew you'd hurt her and you gave us your word that you wouldn't!"

"Cheese...let's not push it. Xander, would you mind telling us what really happened?" si Dove.

I breathed deeply.

I have to be honest.

Sinabi ko sa kanila ang mga nangyari. Lahat-lahat.

They were listening intently.

"Oh my God! Pauwiin mo si Twilight ngayon din!" bulalas ni Dove.

"No! She's fine. I sent 3 men para bantayan siya. Do you really think na hahayaan ko siyang mag-isa na lang doon na walang security? Of course not! I already knew about that Jerome guy bago ka pa pumunta rito at tama lang ang desisyon ni Twix na lumayo." matigas na sabi ni Cheese.

Ganun pa man ay medyo nakahinga ako nang maluwang sa nalaman ko kay Cheese. It's a good thing na may nagbabantay kay Twilight.

"Thank you, Cristina..." sabi ko sa kanya.

She raised an eyebrow.

"I didn't do it for you."

"I know. I still want to thank you for what you did for her, for protecting her."

"My goodness, Maria Cristina! Just give him the address. Let them talk to each other at nang malinawan silang dalawa." si Dove ulit.

"Huh! How do you even know na gusto siyang kausapin ni Twilight? Pagkatapos niyang tratuhin nang ganoon ang kaibigan natin? Pagkatapos niyang---! Damn it! How dare you?"

Cheese was really mad and I don't blame her. I, myself can't even forgive me for what I did.

"Ugh! Stubbornness!" sambit ni Dove.

Kumuha siya ng papel at may isinulat na kung ano.

"What do you think you're doing?" si Cheese.

The Elite Men Empire Series: Into The Dark King's LairBasahin ang storyang ito ng LIBRE!