Dat phu sa

1.3K 0 0

Đất phù sa trung tính ít chua:

225.987 ha.đồng bằng châu thổ s.Hồng và s.Cửu Long.tầng a:18-25cm.cấu trúc hạt nhỏ,tơi xốp.tầng b:dày đến 50cm,có tỉ lệ sét cao hơn tầng trên(5-10%),cấu trúc hạt nhỏ,fiến mỏng,ít chặt.tầng c:thể hiện rõ tính chất của mẫu chất,cấu trúc fiến lẫn hạt cực nhỏ,có lẫn vảy mica óng ánh.đây là đơn vị đất còn rất trẻ,chưa fân hoá rõ,jữ dc nhiều tính chất cơ bản của đất phù sa như:Thành fần cơ giới từ thịt trung bình đến sét nhẹ(sét:20-30%),màu nâu tươi đặc trưng,phản ứng trung tính(pHKCl:6,5-8),độ no bazơ cao(BS%>50%),hàm lượng hữu cơ khá(OC%:1,5-2%),đạm tổng số trung bình khá(0,12-0,15%),lân và kali khá(P2O5:0.11-0.15%)(K2O:1.6-2.2%),các chất dễ tiêu trung bình đến khá,giàu,vi lượng Cu,Zn khá,nghèo Mo,B.Là đất có độ phì cao,tiềm năng sử dụng đa dạng(2-3 vụ 1 năm):lúa ngô đậu cây ăn quả dài ngỳa...Biện pháp sử dụng hiệu quả và có bền vững là:tưới tiêu hợp lí bón fân cân đối.phải duy trì và tăng cường độ fì,bảo vệ độ fì tiềm tàng.cần bảo vệ diện tích đất,ưu tiên sử dụng cho nông nghiệp.

Đất fù sa chua:

1.665892ha.Ven biển miền Trung,đồng bằng châu thổ S.Hồng và S.CLong.fân bố bao wanh đát fù sảtung tính ít chua ở trung tâm.Có độ bão hoà bazơ thấp(BS%<50%),trong fẫu ndiện,từ độ sâu 125cm k thấy tầng fèn tiềm tàng hay hoạt động.màu nâu hơi nhạt,có fản ứng chua toàn fẫu diện(pH=4.5-5),hàm lượng nhôm di động cao(8-12mg/100g đất),hàm lượng hữu cơ trung bình đến khá(OC%:1-3%),đạm trung bình(N%:0.01-0.02%),lân tổng số và dễ tiêu trung bình đến nghèo(P2O5%<0.07%)(P2O5dt:1-5mg/100g theo oniani),kali tổng số trung bình và trao đổi từ trung bình đến giàu tuỳ theo đặc điểm fù sa từng vùng.Đây là đất chiếm diện tích lớn trong nhóm fù sa,sử dụng canh tác đa dạng lúa,hoa màu cây công nghiệp ngắn ngày,cần tăng cường thâm canh fân bón và sử dụng cân đối dinh dưỡng cho cây vì lượng N,P,K thường mất cân đối,áp dụng luân canh với các cây họ đậu cải thiện độ fì của đất