Dat phu sa

1.5K 1 0

Đất phù sa trung tính ít chua:

225.987 ha.đồng bằng châu thổ s.Hồng và s.Cửu Long.tầng a:18-25cm.cấu trúc hạt nhỏ,tơi xốp.tầng b:dày đến 50cm,có tỉ lệ sét cao hơn tầng trên(5-10%),cấu trúc hạt nhỏ,fiến mỏng,ít chặt.tầng c:thể hiện rõ tính chất của mẫu chất,cấu trúc fiến lẫn hạt cực nhỏ,có lẫn vảy mica óng ánh.đây là đơn vị đất còn rất trẻ,chưa fân hoá rõ,jữ dc nhiều tính chất cơ bản của đất phù sa như:Thành fần cơ giới từ thịt trung bình đến sét nhẹ(sét:20-30%),màu nâu tươi đặc trưng,phản ứng trung tính(pHKCl:6,5-8),độ no bazơ cao(BS%>50%),hàm lượng hữu cơ khá(OC%:1,5-2%),đạm tổng số trung bình khá(0,12-0,15%),lân và kali khá(P2O5:0.11-0.15%)(K2O:1.6-2.2%),các chất dễ tiêu trung bình đến khá,giàu,vi lượng Cu,Zn khá,nghèo Mo,B.Là đất có độ phì cao,tiềm năng sử dụng đa dạng(2-3 vụ 1 năm):lúa ngô đậu cây ăn quả dài ngỳa...Biện pháp sử dụng hiệu quả và có bền vững là:tưới tiêu hợp lí bón fân cân đối.phải duy trì và tăng cường độ fì,bảo vệ độ fì tiềm tàng.cần bảo vệ diện tích đất,ưu tiên sử dụng cho nông nghiệp.

Đất fù sa chua:

1.665892ha.Ven biển miền Trung,đồng bằng châu thổ S.Hồng và S.CLong.fân bố bao wanh đát fù sảtung tính ít chua ở trung tâm.Có độ bão hoà bazơ thấp(BS%

Dat phu saĐọc truyện này MIỄN PHÍ!