vai tro cua he thong moi truong

2.6K 0 0

-Mtr theo nghĩa rộng là TNTN.mtr sống hệ sinh thái

-Mtr theo nghĩa hẹp: tuỳ thuộc vào góc đọ nghiên cứu

+Góc độ Ktế mtr sinh học ,hoá hpcj,vật lý ,y học,=>có thể hiểu chung là mtr sống và hjệ sinh thái

*vai trò : mtr cung cấp tài nguyên cho hđ ktế

*Mtr là nơi chứa đụng rác thải:

Chất thải của hệ thống kinh tế đc đua vào mtr,trong đó 1 phần nhỏ đc con ng tái chế(r) sd lại để đua vào hệ ktế bổ sung cho nguồn tài nguyên(R)

việc sd lại các chất thải hoàn toàn phụ thuộc vào loaih chất thải và khả năng của con ng.cụ thể hơn là phụ thuộc công nghệ tái sd.Nếu chi phí sd lại chất thải mà ít hơn việc khai thác mới thì con ng sẽ sẵn sang làm ,ngc lại con ng có thể sd nguồn tài nguyên mớinhưng xét về mặt ý nghĩa mtr thì con ng cố gắng tìm mọi cách sd lại chất tải cho dù hiệu quả của nó ko lớn lắm.Phần lớn chất thỉa tồn tại trong mtr.Song mtr có 1 khả năng đặc biệt đó là quá trình đồng hoá chất thải

-Đồng hoá (A): là khả năng đặ biệt của mtrlà quá trình biến đổi các chất đọc hại thành các chất ko độc hại or ít độc hại.Nếu như khả năng đồng hoá mtr (A) lớn hơn lg thỉa (W) tức là W<A) thì chất lg mtr luôn đc đảm bảo ,tài nguyên đc cải thiện(+).Nếu như khả năng đồng hoá của mtr nhỏ hơn lg rác thải (tức là W>A) thì chất lg mtr bị suy giảm gây tác động xấu đến tài nguyên(-)

*Mtr là nơi cung cấp tài nguyên

Hệ thống thần kinh muốn hđ đc thì phải có các nguyên liệu đầu vào,chúng là các dạng tài nguyên (R) lấy từ mtr.Tài nguyên có thêr là tài nguyên tái tạo (RR) đc lấy như rừng , đất thuỷ sản...or tào nguyên ko tái tạo đc (ER) như khoáng sản dầu mỏ.

Đối với tài nguyên tái tạo(RR) :nếu khả năng phục hồi của tài nguyên (y) mà lớn hơn mức khai thác (h) thì mtr đc cải thiện.Nếu khả năng hồi phục tài nguyên (y) nhỏ hơn mức khai thác (h) thì mtr ko đc cải thiện mà có thể suy giảm

Đối với tài nguyên ko tái tạo (ER): do khả năng phục hồi y luôn bằng O cho nên quá trình khai thác sẽ là quá trình làm suy giảm mtr(-)

* Mtr là ko gian sống của con ng

Ko gian ssống cua rcon gn đc biểu thị qua số lg và chất lg của cuộc sống.khi ko gian đó ko đầy đủ cho yêu cầu cuộc sống bị đe dạo.từ mtr con ng khai thác tài nguyên để tiến hành quá trình SX ra các SP nhằm thoả mãn nhu cầu sống của mình.Ngoài ra mtr còn đem lại cảnh quan thoải mái về tinh thần nâng cao thẩm mỹ...Như vậy mtr đã đem lại cho phúc lợi (U).Múc đích cuối cùng là đem lại phúc lợin cho con ng

*Mtr là nơi cung cấp thông tin:

-thông tin từ thiên nhiên là kinh nghiệm và có cơ sở khoa học

-thông tin hoá thạch(hệ mặt trời:kim mộc thuỷ hoả thổ,tría đất.thiên vương,hải vương,diêm vương..)

-thông tin từ sự đa dạng về hệ sinh thái ĐTV và nguồn gen

*Mtr là nơi làm giảm nhẹ những tác động bất lợi từ tự nhiên

-chống lại bất lợi từ thiên nhiên(vai trò ko khí ...có tầng ozôn ,vòng tuần hoàn của nc, đọ ẩm thích hợp,thạch quyền..)

-Nơi chê trỏ gió bão, điều hoà khí quyển...

vai tro cua he thong moi truongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!