Guyon Boso Jowo

11K 17 7

Kerja pancen ora gampang

G : Kowe nduwe omah opo ora.....?

a : dereng....

G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene

a : Lho kok ngaten........?

G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.

a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.

G : Yo malah ora ketompo

a : Lho kok ngaten.....?

G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.

********************

G : Kowe nduwe motor opo ora....?

b : Mboten.

G : Ora ketompo

b : Lho kok mboten ketompo ?

G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.

b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki.

G : Wah malah ra ketompo....

b : lho kok ngoten

G : Tempat parkire wis ra cukup.

********************

G : Kowé wis lulus sarjana tenan.....?

c : sampun pak....

G : Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan bén mbayarémurah

c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi

G : Malah ora ketompo.....

c : Lho kados pundi to....?

G : Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, lék wis lulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo.

********************

G : Kowé seneng guyon opo ora ?

d : Mboten pak, kulo serius nék nyambut gawé.

G: Ra ketompo.....

d : waa......kok ngoten?

G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.

d : Sak jané nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.

G: Malah ora ketompo.

d : Lho kok......

G: Engko kowé mung email emailan sing lucu.......

********************

G : Kowé mau mréné numpak opo ?

e : Nitih mobil

G : Kowé ora ketompo

e : Sebabipun ?

G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowé njaluk mundhak bayar terus

e : Wo, kulo wau namung mboncèng, kok

G : Tambah ora ketompo

e : Lho, lha kok ... ?

G : Mengko mung gawéné mboncéng mobil kantor. Ngrusuhi !

¬********************

G : Anakmu akèh opo sithik ?

f : Kathah pak

G : Kowé ora ketompo

f : Sebabipun ?

G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus

f : Lha wong namung anak adopsi, kok.

G : Tambah ora ketompo

f : Lho, lha kok ... ?

G : Gawé anak baé aras2en, opo manèh nyambut gawé

********************

G : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ?

h : Dèrèng

G : Kowé ora ketompo

h : Sebabipun ?

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané ?

h : Oo, nèk damelan niku mpun ngertos kok

G : Tambah ora ketompo

h : Lho, lha kok ... ?

G : Kowé rak mung arep keminter, to ?

********************

G : Kowe ngerti kahanan kantor kéné durung

k : Dèrèng

G : Kowé ora ketompo

k : Sebabipun ?

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti kantoré ?

k : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok

G : Tambah ora ketompo

k : Lho, lha kok ... ?

G : Kowé senengané ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?

********************

G : Kowé kerep loro ?

m : Mboten

G : Kowé ora ketompo

m : Sebabipun ?

G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering

m : Wah, sakjanipun nggih asring

G : Tambah ora ketompo

m : Lho, lha kok ... ?

G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

********************

G : Kowé biso main Internét ?

n : mBoten

G : Kowé ora ketompo

n : Sebabipun ?

G : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)

n : Wah, sakjanipun nggih saged

G : Tambah ora ketompo

n : Lho, lha kok ... ?

G : Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, to? Ngenték-entekké pulsa !

********************

G : Kowe waras opo ora?

o : Lha, kulo nggih waras to Pak.

G : Ra ketompo.......

o : Kenging nopo .....?

G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.

o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.

G : Malah ra ketompo......

o : Pripun to niki....?

G : Mengko aku duwe saingan..........