phuong phap cay lya cai tien SRI

1.9K 1 0

Hà Tĩnh ứng dụng SRI

SRI cho năng suất cao trên đất Hà Tĩnh.

Vụ hè thu 2008 Hà Tĩnh được Tổ chức Oxfam chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI). Nơi nhận chuyển giao đầu tiên là một số xã ở huyện Can Lộc, do cơ quan BVTV tỉnh, huyện trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao. >> Mở rộng phương pháp thâm canh lúa cải tiến SRI? Dương Đình Tường ...

Mở rộn>> Cấy lúa theo phương pháp hàng rộng - hàng hẹp Dương Đình Tường ...

Cấy lúa theo phương pháp hàng rộng - hàng hẹp Dương Đình Tường (25/09/2008 10:30) In trang này

Thực hiện cấy theo phương pháp hàng rộng - hàng hẹp

Anh Nguyễn Văn Khoát - Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông Bắc Ninh - đơn vị thực hiện đề tài bảo tôi về nguyên cớ của kỹ thuật cấy mới do quan sát thực tế trong thời gian lúa uốn câu đến khi thu hoạch, trong một ruộng lúa các hàng lúa ở ven bờ đều sinh trưởng, phát triển tốt, sâu bệnh ít, số bông hữu hiệu/khóm cao.

Nhìn chung các chỉ tiêu về năng suất đều cao hơn so với các hàng lúa ở bên trong ruộng, chính vì vậy mà năng suất thực thu ở vùng rìa bờ cao hơn, lý do chính là các hàng ở rìa bờ, các khóm lúa được sử dụng ánh sáng mặt trời nhiều hơn, từng lá lúa được quang hợp tốt nhất...

Chính vì thế, mà tạo điều kiện tích luỹ chất khô tốt nên năng suất cao nhất. "Căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi thấy cần phải thay đổi phương thức canh tác cũ bằng phương thức canh tác mới, làm cho tất cả các khóm lúa trong một ruộng được sử dụng ánh sáng tốt như hàng, khóm ở rìa bờ. Mục đích tạo điều kiện cho tất cả các khóm lúa trong ruộng được sử dụng ánh sáng mặt trời tốt nhất".

Trung tâm khuyến nông Bắc Ninh đã thực hiện đề tài: "Áp dụng biện pháp kỹ thuật cấy mới theo phương pháp hàng rộng - hàng hẹp" trên diện tích: 40 ha tại xã Mộ Đạo; Cách Bi: 20 ha; HTX Đông Xá, Đông Mai: 20 ha. Thời gian thực hiện vào vụ mùa năm 2007. Phương pháp cấy: Cấy theo hướng đông - tây để cây lúa tận dụng được ánh sáng tốt nhất, từ sáng đến chiều cây lúa trong từng khóm lúa, hàng lúa không che khuất nhau. Xác định khoảng cách hàng sông: Một hàng sông, hàng cách hàng 15 cm; một hàng sông, hàng cách hàng 30 cm.

Đối với hàng con tuỳ theo giống, trình độ thâm canh, chân đất tốt hay xấu mà bố trí hàng con cho hợp lý. Như vậy hàng sông phải cố định còn hàng con biến động sao cho phù hợp từng giống. Còn các khâu làm đất, tưới tiêu, chăm sóc cho từng giống thì không có gì thay đổi. Về sinh trưởng phát triển giữa phương pháp cấy mới và phương pháp cấy cũ, phương pháp cấy mới đẻ nhánh sớm hơn, cụ thể sau cấy 13 - 15 ngày đã bắt đầu đẻ nhánh còn phương pháp cấy cũ 18 - 22 ngày mới đẻ nhánh. Phương pháp cấy mới có số dảnh hữu hiệu cao hơn phương pháp cấy cũ từ 10 - 15% vì phương pháp cấy mới đẻ nhánh sớm hơn và đạt số dảnh/khóm sớm hơn phương pháp cấy cũ.

Về chiều cao cây của phương pháp cấy mới cao hơn phương pháp cấy cũ từ 7 - 10 cm, lá đứng và thế cây khoẻ hơn. Phương pháp cấy mới trỗ tập trung và bông dài hơn. Chính nhờ các yếu tố đó mà năng suất vượt 15 - 20%. Đánh giá về tình hình chống chịu sâu bệnh, phương pháp cấy mới: Do ánh sáng chiếu trực tiếp trên mặt ruộng, đến từng cá thể trong hàng lúa, chính vì vậy mà phát huy hiệu quả phân bón, lúa đẻ sớm, cứng cây, sinh trưởng phát triển khoẻ, nên khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn phương pháp cấy cũ nhất là bệnh khô vằn. Nhờ sự thông thoáng giữa các hàng lúa, trong ruộng lúa mà các hộ dễ dàng chăm bón, làm cỏ tốt hơn.

phuong phap cay lya cai tien SRIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!