52 cau

6.7K 1 0

300 CAU HOI TRAC NHIEM TT HCM

Câu 1 : Thân phụ HCM là Nguyễn Sinh Sắc ,ông sinh năm nào ?

b : 1862

Câu 2 : Thân mẫu HCM là bà hoàng Thị Lan , Bà sinh năm nào ?

c : 1868

Câu 3 :Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất vâo năm nào ?

a : 1895

Câu 4 : Đến Huế lần thứ nhất , HCM ở đó thời gian bao lâu ?

b : 6 năm

Câu 5 : Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào ?

c :1906

Câu 6 : Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai ?

b :Nguyễn Sinh Sắc

Câu 7 : Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp - Việt Đông Ba vào năm nào ?

b :9/1906

Câu 8 : Nguyễn Tất Thành trúng tuyển vào trường Quốc học Huế năm học nào ?

b :Năm học 1907 - 1908

Câu 9 : Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên được nghe khẩu hiệu Tự Do - Bình Đẳng - Bắc Ái vào năm nào ?

c :9/1905

Câu 10 : Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào thời gian nào ?

c :5/1908

Câu 11 : Nguyễn Tất Thành đã dừng chân ở Phan Thiết vào năm nào ?

c :9/1910

Câu 12 : Trường Dục Thanh ở Phan Thiết được thành lập vào năm nào ?

c :1907

Câu 13 : Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào ?

a :9/1910 đến 2/1911

Câu 14 : Nguyễn Tất Thành tìm đén hãng Năm Sao đang cặp bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác -xây khi nào?

b :2/6/1911

Câu 16 : Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi ?

c :21

Câu 17 : Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc nhắc lại ' Khi tôi độ 13 tuổi,lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp : Tự do, bình đẳng , bác ai _ và từ thưở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn sau những từ ấy'" vào năm nào?

c :1923

Câu 18 : Từ 6/1911 đến cuối 1913, NAQ làm phụ bếp thuỷ thủ trên các tàu từ Đông Nam Á sang Châu Âu tới nước nào ?

a : Pháp ,Ý

b :Tây Ban nha, Bồ Dào Nha

c :Các nước châu Phi

d :Tất cả các nước trên.

Câu 19 :Từ năm 1914 đến cuối 1917 , Nguyễn Tất Thành ở nước Anh, Người đã làm những công việc gì ?

a :Lao động chân tay đốt lò.

b :Quét tuyết

c :Phụ bếp

52 cauĐọc truyện này MIỄN PHÍ!