tai lieu dat va phan bon

8.2K 8 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐẤT VÀ PHÂN BÓN

Câu 1:Khái niệm keo đất?Quá trình hấp phụ?

*Khái niêm keo đất:

_Keo đất là những hạt có kích thước thuộc nhóm có cấp hạt nhỏ nhất của thành phần cơ giới đất(

_Tính chất của keo đất:

+Keo đất có kích thước nhỏ nên chỉ quan sát được dưới kính hiển vi điện tử

+Chui qua giấy lọc định tính

+Không hòa tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù

+Cấu trúc và thành phần hóa học rất phức tạp và khác nhau và ảnh hưởng rất lớn dến tính chất vật lý,hóa học cơ bản của đất.

*Quá trình hấp phụ:tùy thuộc dặc điểm hấp phụ mà chia ra lam 5 loại

_Hấp phụ sinh học:là khả năng sinh vật hút các ion trong đất,lien quan tới đời sống trong đất của các sinh vật sống trong đấtvif sinh vật sống trong đất tham gia thực hiện quá trinh nay,lien quan tới rễ cây đang sống.Chúng hút dinh dưỡng khóng trong đất hay là từ phân bón,tạo thành các hợp chất hưu cơ trong cơ thể chúng .Kết quả của quá trình hấp phụ sinh học là tạo thành các hợp chất hưu cơ trong đất.Đây là dang hấp phụ có chọnlocj,dạng hấp phụ này có vai tro đặc biệt quan trọng đối với việc chuyển hóa các dạng phân đạm trong đất.

Hấp phụ sinh học phụ thuộc váo độ ẩm,độ thoáng khí,nhiệt độ,các tính chất đất và cả chất hữu cơ có trong đất.

_Hấp phụ cơ học:đây là dạng hấp phụ theo kiểu đất giữ lại các hạt vật chất nhỏ(xác hữu cơ,hạt sét)trong khe hở hoặc trên bề mặt gồ ghề của mình(kích thước của khe hở phải nhỏ hơn kích thước của hạt vật chất,bề mặt của hạt đất càng gồ ghề thì hấp phụ càng lớn)

_Hấp phụ lý học:đây là dạng hấp phụ theo kiểu tăng lên hoặc giảm đi nồng độ phân tử trên bề mặt hạt đất so với dung dịch tiếp xúc,dạng hấp phụ này xảy ra do đất có năng lượng bề mặt ,hay còn gọi là hấp phụ phân tử.

Hấp phụ lý học có thể là hấp phụ dương,làm tăng nồng độ các chat trên bề mặt nhưng cũng có thể là hấp phụ âm,làm giảm nồng độ các chất trên bè mặt.Đây là cơ sở khoa học để giải thích hiện tượng giữ đạm,giúp cây trồng cạn chịu được hạn→hiện tượng ngưng tụ các phân tử nước.

_Hấp phụ hóa học:là khả năng của đất chuyển các chất ở dạng hòa tan thanh dạng kết tủakhoong tan hay ít tan,thong qua phản ứng hóa học tạo nên chất kết tủa cố định cho đất.(hiện tượng cố định P trong đất chua)Nó có ý nghĩa rất lớn vì nó tích lũy được dinh dưỡng trong đất,giảm được độc hại của một số nguyên tố.tuy nhien,hiện tượng này cũng gây bất lợi và giữ chặt P trong đất,làm cho P tổng số trong đất cao,P dễ tiêu lại thấp,han chế việc cung cấp dinh dưỡng P cho cây.

_Hấp phụ lý hóa học:(dạng hấp phụ trao đổi ion)là đặc tính của keo đất có thể trao đổi ion với ion trong dung dịch đất.Thực chất đây là sự trao đổi ion giữa keo đất với cation trong dung dịch đất

VD:

Dạng này xảy ra khi co sự chênh lệch nồng độ giữa keo đất và dung dịch đất bao quanh.Do trong đất,keo âm chiếm ưu thế hơn cho nên hiện tượng hấp phụ cation là chủ yếu.Nhờ đặc tính này của đất mà đất ó khả năng giữ lại được các chất dinh dưỡng cần thiết khi cây không sử dụng hết ,đồng thời lại có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây bằng cách trao đổi ion.

tai lieu dat va phan bonĐọc truyện này MIỄN PHÍ!