Chapter 30. Visitors Part 2

12.9K 386 1

"Hi! I'm sorry, it took longer than I expected."

He gave me a quick kiss on the lips. May bitbit siyang isang box ng brownies na galing yata sa isang mamahaling shop.

"Uh...They're here." tumawa ako ng pilit.

Hindi ko kasi alam kung paano tatadtarin nina Cheese at Dove ang boyfriend ko.

Mas kinakabahan ako kung paano magkakaharap-harap ang tatlo kaysa sa pagkakaroon ng zombie apocalypse. -__-

"Alright then, can I see them now?" masayang ngiti ni King.

Nakaharang pala ako sa daraanan. Tumango ako at nagpatiuna papunta sa sala.

Naririnig ko pa ang pag-uusap ng dalawa.

"He's late, that is so disrespectful." si Cheese

"You just can't wait to execute the poor guy..." sagot ni Dove

"E-hem..." tikhim ko para makuha ang atensiyon nila. Nasa likuran ko lang si King.

Lumingon ang dalawa sakin at para silang nakakita ng multo. Nanlaki ang mga mata ni Cheese habang napa-gasp ni Dove, at literal na napatayo ang dalawa.

You should see your faces...

Lumapit si King sa kanila at inilahad ang kamay.

"Hi, I'm K---"

"I-i know who you are..." dahan-dahang nakipagkamay si Cheese habang nagtatanong ang mga matang tumingin sakin na ang ibig sabihin lang naman ay:

"Paano mo naging jowa ito?"

"Oh...but still I want to introduce myself. I'm K---"

"King Alejandro dela Rosa Montereal of Montereal Imperium Corporation! Nice to meet you! This is Maria Cristina Andres, and I'm...no, just call me Dove." agaw ni Dove sa kamay ni King at malanding ipinakilala ang sarili.

-__-

Napabuga ako sa hangin, parang kanina pa ako hindi makahinga.

"The pleasure is mine. I want to apologize for being late, I had an urgent meeting and---"

"It's ok! Hindi naman kami nagmamadali. Come, please sit down."

Tahimik namang naupo si Cheese, hindi ko alam kung ano na naman ang itinatakbo ng isip ng babaeng 'to. Si Dove naman ay parang may bisitang Santo Papa at kinarir na ang pagiging host.

"Twilight, dear...pakikuha naman kami ng juice. Pakikuha na rin kami ng mga platito at nang matikman naman natin ang pasalubong ni Mr. Montereal."

Napataas ang kilay ko.

Eh di wow! Kulang na lang ay idagdag niyang iutos ang pagbabalat ko ng patatas.

"Opo, Miss Minchin." sambit ko bago ako tumalikod at ginawa ang pinapagawa ng magaling kong amo. -__-

The Elite Men Empire Series: Into The Dark King's LairBasahin ang storyang ito ng LIBRE!