Chapter 16: The Aftermath

814K 27.5K 7.6K
                         

Chapter 16: The Aftermath

Lumabas ako sa Infinity Room na hawak ang halos madurog na braso ko. Pagkalabas na pagkalabas ko agad kong ginamit ang ability ko para pamanhidin ang sakit. Pero narealize ko na hindi ko ito tuluyang magamit ng buo dahil sa logo ng Titan Academy na nakalagay sa uniform ko. It's as if pinipigilan nito na makagamit ng kapangyarihan ang mga estudyante dito.

Napailing ako habang naglalakad. Kaya ko pa naman. Makakarating ako sa training room sa ibaba at magagamot ang mga bali ko. Pinag aralan na namin ito kahapon lang. I can fix this fucking thing. Halos paika ika akong maglakad sa hallway. Mabuti nalang at secluded ang lugar na ito. Hindi nila ako pwedeng makita sa ganitong kalagayan.

Palabas na ako ng east chamber at pabalik sa hallway kung saan ko nakita si Gin kanina nang may mabungo ako. Halos mapamura ako dahil sa impact ng pagsagi ng braso ko sa katawan niya.

"Hey."

Natigilan ako nang narealize kung sino yon. Pasimple akong lumayo ng bahagya sa kanya at umiwas sa tingin niya.

"Captain."

Pilit kong ginawang normal ang boses ko kahit pa alam kong walang ginawa ang mga ngipin ko kundi magkiskisan dahil sa sakit.

Kumunot ang noo ni Gin. Napatingin siya sa hallway kung saan ako nangaling. Ngayon alam ko na kung bakit ganoon nalang ang reaction nila sa lugar na yon. The rooms in that hallway are hells on earth.

"I have to go, Captain."

I tried hard to keep a straight face and walked as normal as I possible habang nakatingin parin siya sa akin. Mas lalong kumunot ang noo niya nang bumaba ang tingin niya sa kaliwang braso ko. Sinundan ko ang mga mata niya at nakitang dumudugo ito. Shit.

"Wait."

Natigilan ako sa naging tono niya. I knew that kind of cold and commanding voice so well.

"What happened to your arm?"

He is staring at me without a single expression in his face. I have a feeling na alam na niya ang sagot pero gusto niyang mangaling ito mula sa akin. Too bad because I will never tell him anything.

"It's nothing, Captain."

Derecho ang naging tingin ko sa kanya. For a minute nagtitigan lang kami. Siya na hinihintay na sabihin ko ang totoo bago pa siya magtanong ulit at ako na pinaninindigan ang pagsisinungaling ko.

The staring contest only came to halt nang may marinig kaming ingay. Mga yapak ng paa mula sa hallway hindi kalayuan sa amin. Sinundan ito ng tawanan at mga boses na para bang nag uusap. Natigilan ako nang marealize na familiar ang mga boses na yon. Damn. Ano pang ginagawa ng mga walang hiyang yon dito?

Gin became rigid beside me. I lowered down my gaze and saw his knuckles formed into a ball. Hindi ako nagkamali. May idea siya sa nangyari.

"Gin." I warned.

Wala na akong pakialam kung nawala na ang formality sa usapan namin. I know what he's thinking at hindi ko papayagan na mangyari yon. Mas naging malapit ang ingay na naririnig namin. Mukhang papunta sila sa direction kung nasaan kami. Unti unting naging malinaw ang usapan nila.

"Palaban eh. Lintik. Kung hindi ba naman kasi natakot itong si Beatrice sana nalumpo na natin."

"Kaya pala ganoon nalang ang pagtatangol niya sa matanda sa bayan. Kita mo nga naman. Kauri niya pala."

Halos hawakan ko ang braso ni Gin para lamang pigilan siya. I winced painfully because of the sudden movement. Nakakatakot ang aura ni Gin. Pero mas natatakot ako sa pwedeng mangyari sa grupo kapag nasangkot nanaman kami sa gulo.

Titan Academy of Special Abilities (Published under Cloak Pop Fiction)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon