thien can

1.9K 0 0

THIÊN CAN

Anh chị em thân mến.

Hôm nay bài học đầu tiên là sự tương hợp - khắc về Thiên Can. Bài này chỉ dành cho anh chị em mới học. Nhưng về mặt phân tích lý luận thì các anh chị em đã nghiên cứu lâu vẫn có thể xem qua , do có những vấn đề nguyên lý và sự giải thích không có trong sách cổ chữ Hán.

Anh chị em thân mến.

Thiên Can nguyên nghĩa là: "Căn gốc ở trời". Theo lý của thuyết Âm Dương Ngũ hành là cái có trước, vì trời thuộc Dương . Nguyên lý Dương trước Âm sau. Đây là nguyên lý rất căn bản của thuyết Âm Dương ngũ hành. Điều này được biểu tượng độc đáo trên hình tượng bánh chứng bánh dày và câu thành ngữ nổi tiếng: "Mẹ tròn (Dương) - Con vuông(Âm)".

Bởi vậy sự tương tác của Thiên can là một yếu tố rất quyết định theo phương pháp dự báo này.

Thiên Can có nguồn gốc từ Ngũ hành. Nên chia theo Ngũ hành. Dưới sự chi phối của Âm Dương chia làm 5 Âm Năm Dương. Bởi vậy có thập thiên can là:

Giáp Mộc - Bính Hoả - Mậu Thổ - Canh Kim - Nhâm Thuỷ. Thuộc Dương.

Ất Mộc - Đinh Hoả - Kỷ Thổ - Tân Kim - Quý Thuỷ. Thuộc Âm.

Trên đây là thuận tự chu kỳ tương sinh của Thiên Can theo Ngũ hành :

Mộc => sinh Hoả => sinh Thổ => sinh Kim => sinh Thuỷ và Thuỷ lại sinh Mộc.

Chu kỳ tương khắc là:

Thuỷ = khắc Hoả = khắc Kim = Khắc Mộc= khắc Thổ và Thổ lại khắc Thuỷ

Bài viết này cho người mới học.

Nếu muốn tìm hiểu khái niệm ngũ hành từ đâu mà ra xin tham khảo thêm bài viết" Định mệnh có thật hay không ".

Lưu ý:

1) Dương sinh Dương và Âm sinh Âm là sinh thuân lý.

Thí dụ: Giáp Mộc sinh Bính Hoả.

2) Dương khắc Dương và Âm khắc Âm là khắc thuận lý.

Thí dụ: Đinh Hoả khắc Tân Kịm

3) Tuy xung khắc nhưng Âm Dương không khắc sát. Ngược lại vẫn có thể bổ trợ cho nhau.

Thí dụ A: Mộc khắc Thổ. Nhưng Giáp Mộc vẫn hợp Kỷ Thổ. Nhưng lưu ý : Về lý Mộc vẫn khắc Thổ. Trương 2hợp cụ thể sẽ viết ở bài sau.

Thí dụ B: Thổ sinh Kim. Nhưng Kỷ Thổ khắc Canh Kim. Nhưng lưu ý: Về Ly Thổ vẫn sinh Kim.

Trường hợp 1 & 2 là trường hợp nguyên lý chung. Trường hợp 3 là ứng dụng cụ thể. Nói là cụ thể , nhưng chúng ta phải hiểu cái cụ thể này chỉ là so với nguyên lý vũ trụ nói chung thì sự tương tác gần gũi với địa cầu là cụ thể. Nhưng với chúng ta thì vẫn là một qui luật mang tính khái quát rất cao. Sự tương quan giữa thiên can Âm và Dương mang tính khắc như Giáp Mộc và Kỷ thổ vẫn hợp nhau liên quan đến một qui luật tương tác với địa cầu là Hà Đồ (Sẽ trình bày ở bài sau).

Cảm ơn sự quan tâm của anh chị em.

Thiên Sứ

Anh chị em thân mến.

thien canTruyện Miễn Phí Bạn Sẽ Yêu Thích