hoofdstuk 12 verassing

48 3 1

Angel pov

Ik kijk om en zie in eens Roxy en Mieke achter me. "Heey" roep ik blijer. "Heey" roepen ze. "Wat deden jullie nou raar al die tijd dan?" vraag ik. "Nou je was zo druk bezig met Harry en zo en uhh eij waren een beetje tja uhh jaloers sorry" zegt Mieke. "Geef niet" zeg ik. "Waar is Harry dan nu eigenlijk?" vraagt Roxy. Ik vertel ze alles en als ik klaar ben zeggen Mieke en Roxy tegelijk:"weet je we hebben hellemaal geen jongens nodig maar waar ben je zonder je BFF's." "Nergens" antwoord ik en lopen vrolijk weg. Dan zie ik bij een boom Bram huilen en ik lach en wijs naar hem zodat Mieke en Roxy meedoen.

once in a lifetime ft Harry StylesLees dit verhaal GRATIS!