3. Глава: Поредното закъснение.

69 3 0


Рожденият ми ден идваше, а училището не свършваше... :(.

- Ах...11 януари колко го чаках.... - казах си аз с облекчение, като легнах на леглото. Денят беше изморителен, като се започне с физическо, а почти на края математика, като изключим последните два часа слагам математиката на последно място.

Днес бяхме 8 януари, четвъртък и аз с удоволствие си планирах партито, което ще продължава в течение на два дена и една нощ... идеята ми беше гостите да спят у нас, не че щяха да спят ама...така да се каже. Още преди седмици бях почнала да си готвя списък. Аз легнах на леглото, като си сложих краката на стената и започнах да си чета на ум точките и нещата, които трябваше да купя. Почука се на вратата.

- Чук - чук... - чух гласа на майка ми и тя си показа главата на вратата.

- Здравей мамо! Какво има? - попитах аз и надеждата, че ще излезе колкото се може по-бързо изчезна с въпроса ,,Какво има?,,.

- Исках да те видя какво правиш и да те подсетя да не закъснееш за училище, защото знаеш как ти се ядосва учителката по филиза и пак ще трябва да ми звъни. - каза мама като ме погледна с погледа ,,внимавай да не стане пак, като преди,,.

- Спокойно мамо. Само 7:10 е.

- Именно! Трябва де се оправяш и да тръгваш след 20 минути. А като те знам ще се моткаш 15 от тях.

- Мамо...! - казах й аз и я погледнах строго.

- Добре, добре няма да ти се меся ама... - мама вдигна ръце и рамене.

- Чао...! - казах аз като я подканвах да си тръгва.

И разбира се тя беше права. Четях си списъка общо 15 минути и бързах да не закъснея в останалите 5. :))) .

Явно ни ставаше навик да закъсняваме с Евил. Днес пак го срещнах.

- Здрасти Евил! - казах аз като му помахах с усмивка на лицето.

- Здрасти! Ще празнуваш ли рождения си ден? Кажи да! Кажи да! - попита ме той, като не спираше да подскача радостна.

- Да, да, да спокойно! - казах му аз като започнах да викам за да ме чуе...

- Добре де... не е нужно да викаш! - скара ми се той.

- Имаш късмет, че взех набързо поканите в джоба на якето си. - казах аз с усмивка - Ето...твоята.

Измисления свят!Read this story for FREE!