Sesiz

52 30 6
                  

Büyükler sesiz ağlar çocuk ,

acıları büyüdükçe yaraları derinleştikçe sesizleşir
hıçkıra hıçkıra ağlayamaz ki o kadar derin ve içtendir ki çığlıkları duyulmaz sadece yanaklarından süzülen bir kaç damla görünür.

Acıları büyüdükçe yaraları derinleştikçe sesizleşir çığlıkları ....

30.10.2021
Ebru Can

BENCE ..Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin