Osin cua Hotboy!!! hay!!! (full)

157K 74 28

nhân vt
4 CHÀNG HOÀNG TU*?
* 4 chàng hoàng t
là anh em cùng cha khác m , gia đình là mt tp đoàng ln nht thế gii . Nhng chàng hoàng t cc kì lnh lùng như băng đá nhưng cc kì đp trai .
- Matt
- Jacky
- Sam
- Ehlo
==> Đ
u là thành viên ca 183 club
4 CÔ CÔNG CHÚA
* 4 công chúa cũng ko kém , là con c
a mt gia đình giàu ko kém ji' ra đình ca các hoàng t . Nhưng các công chúa cc kì tinh nghch , vui tính , m các cô đã mt t khi h còn wá nh nên h thưng t lp ko cn da vào v thế ca gia đình .
- Joe
- Joyce
- Ive
- Jade
==> Đ
u là thành viên ca 7flowers

Tp 1 :
H
là nhng cô gái , chàng trai chưa tng wen bít nhau nhưng đã đc ông tri hn ưc . Bn h cùng hc trung môt trưng nhưng hc khác lp vì trong nhng gia tc đó chưa ai thy mt nhng cô gái con ca gia tc ko kém ai vì tin tài : TRN GIA
* Nh
ng cô gái muôn t mình kiếm tin đ có th đi hc nên ch vào cái lp cc kì ti tàn . Đy ko còn gi là lp na mà goi là chut thì đúng hơn . Thy giáo , cô giáo lp này ko đc coi trng ch đc coi là ozin ( nếu ko mun nói quá li ) .
* Nh
ng chàng trai thì ngưc li , vn sng nhà như nhng hoàng t trong chuyn c tích nhưng cc kì tài hoa và đp trai , ai mà đã đc gp h dù ch mt ln thì có th nguyn chết vì h . Nhưng rt ít ai thy đc khuôn mt đin trai ca h trong trưng , ch có 4 cô gái hay chơi cùng h nhưng nhìn mt h thì c kiêu ngo như ch có mình h nhìn thy mt my anh chàng đó vì cùng là gia đình giàu có vy : BKT ; DNT ; TCK ; Lâm Lâm ( ng' này mình t ba )
( * )
- Các c
u ah' hôm nay đi chơi đâu đây . ( joe hi )
- Đi công viên đi . ( Ive ra ý ki
ến )
- TR
i ! ko phi ch . ( jade than th )
- Tháng này mình đã tiêu h
ết tin rùi đó . ( joyce )
- Thui , hôm nay đ
a nào chưa khao thì .... ( joe )
- Mình nghĩ hình nh
ư joe chưa có khao thì phi . ( Ive ngt li )
- Thui l
m chuyn , lo vào hc đi đã rùi thích đi đâu chơi thì ra v . ( joyce )
( * )
Khi tan h
c h đi chơi và chp nhiu tm hình rt đp .

Osin cua Hotboy!!! hay!!! (full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!