инфо.1

370 0 0

Роли отваря вратата на четри жени. Майката на Роли и Симар ги посреща и ги кани да седнат.После всички отиват да гледат как Симар танцува .Музика пуска техният съсед. Докато тя танцува, музиката спира. Роли и малкят и брат се бият, а Симар им казва да спрат. Двамата прекратяват боя. Симар моли Роли да се обади по телефона на съседа, който пуска музиката. Роли звъни И ГО пита Защо Е спрял музиката, но той започва да заеква, изплашен от присъствието на баща си и затваря телефона. Симар я пита какво е казал. Една от жените предлага да пее, а Симар да танцува. Тя започва да пее, но всички и се смеят. Бащата на Симар и Роли се прибира и вика Симар, но тя не отива при него, а изпраща леля си. Майката на Симар и Роли изпраща гостенките си. По-късно бащата на момичетата отива да ги види в тяхната стая, за да разбере как върви учението им. Похвалва ги за успехите им. Вижда по-малкия си син и го пита същото, но той се преструва, че една от тетрадките на Роли е негова. Роли вижда и прави знак с очи на Симар да спре баща им, за да не вземе тетрадката. Момичетата го разсейват. По-късно всички са в хола и гледат ТВ.Цялото семейство вечеря. След вечерята Роли и Симар се приготвят за сън. Роли обикаля, ядосана напред-назад.Искало и се е да гледа нещо интересно по телевизията, но е трябвало да се съобрази с баща си и желанието му да гледа спортно предаване. Симар я успокоява. На следващия майката изпълнява сутрешната молитва. Симар и лелята правят сладки. Един приятел на семейство идва на гости. Мъжът води всички жени от семейството на кино, без да иска позволение от главата на къщата. По-късно бащата се прибира, но не намира никого у дома. Един съсед му казва какво се е случило и къде са всички. Качва се на мотора и отива да ги търси. Оказва се, че жените наистина са в киното, виждайки бащата подскачат уплашени.

инфоRead this story for FREE!