מסכה כואבת 14

191 11 4

טובעת בים של צלילים, שוכחת לרגע מהצרחות.

שוקעת בין אלפי מילים, שעות עד אינסוף נמשכות.

עוטפים אותי מכל עבר, סיפורים של אחרים.

מאחים בי כל שבר, לבבות יצוקים בתוך שירים.

יושבת מטושטשת, מגששת באפלה.

מנסה, קצת נואשת, שפתיי לוחשות תפילה.

חכו לי רק רגע, כפי שאני לכם מחכה.

אין בי כל נגע, רק שומרת על זכות שתיקה.

השמש בי שוקעת, וחמה מעליכם זורחת.

הרוח את הסוף קובעת, ונשימה אחרונה ממני פורחת.

מסכה כואבתRead this story for FREE!