Tu Dien Hoi Chung

Bắt đầu từ đầu
                         

đau dọc theo bờ của xương hàm, sau đó sẽ

mọc rĂng sữa với các khiếm khuyết men

rĂng. Bệnh bẩm sinh, có ái tính nữ.

Nevin(Nevin Samuel, nhà thần kinh học

Anh)

(Còn gọi là bệnh teo não do xốp)

Bệnh não trước tuổi già chưa rõ nguyên nhân:

bắt đầu vào khoảng 50-70 tuổi, rối loạn thị

giác tĂng dần tới mù, rối loạn ngôn ngữ, liệt

vận động, các dấu hiệu tiểu não, giảm trí

nĂng, các cơn co giật. Vi thể thấy teo tế bào

não kèm sự tạo thành các cấu trúc giống như

bọt biển trong tế bào sao.

Osler (Osler Willim, nhà nội khoa Anh-Mỹ)

20

Sang 's Syndrome Dictionary Từ điển Hội chứng

(Còn gọi là hội chứng Rendu-Osler, bệnh

Osler, chảy máu do giãn mao mạch di truyền)

Bệnh di truyền trội theo nhiễm sắc thể thân

(autosoma) gây giãn mao mạch da và niêm

mạc: giãn mạch chủ yếu ở môi và niêm mạc

lưỡi, rất nhiều các u mạch cả ở các phần khác

của thân thể. Thường chảy máu cam và nôn có

máu và các biểu hiện chảy máu tiêu hóa khác,

tiểu ra máu. Về sau có gan to và cổ trướng.

Paget (Paget James, nhà ngoại khoa Anh)

(Còn gọi là bệnh Paget, viêm xương biến

dạng)

Loạn dưỡng xương của 1 hoặc nhiều xương,

nhiều khả nĂng di truyền liên kết nhiễm sắc

thể X hoặc kiểu trội theo nhiễm sắc thể thân

(autosoma): giai đoạn tiền triệu có kiểu sốt

thấp khớp. Các rối loạn kiểu thấp khớp có thể

kéo dài nhiều nĂm. Khi bị tổn thương xương

sọ thì sọ sẽ to ra, đôi khi cả bộ mặt sư tử. Hay

có gẫy xương tự phát. Nếu ta ấn những phần

xương sọ bị phì đại thì có thể tạo nên những

triệu chứng thần kinh, đôi khi rối loạn thị giác

hoặc điếc. X quang: dầy màng xương, biến

dạng, gẫy xương. Bệnh thường bắt đầu lúc

tuổi già, tiến trei63n chậm chạp. Hướng tính

nam.

Pancoast (Pancoast Henry K., nhà X quang

học Mỹ)

(Còn gọi là hội chứng Pancoast-Tobias, u

Pancoast)

Tu Dien Hoi ChungNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ