5

59 6 0

'Drake, ik wil dat je terug naar Emily gaat. Je moet gaar beschermen, ze zal gevaar lopen. Kan ik op je rekenen?'
Ik aarzel. Ik heb eerlijk gezegd geen zin in Emily.
'Ja, u kunt op mij vertrouwen' zeg ik na een korte stilte. Hij knikt kort als antwoord.
Ik kijk nog een keer om naar Lif die langzaam haar ogen opent. Ik heb het gelukkig mee kunnen maken.. Ik zucht en loop naar de deur en zie Emily mij verwachtingsvol aankijken.

Ik open de deur en sta samen met haar op het balkon. 'Ik.. Ja.. Nou.. Kijk. Je moet tijdelijk bij mij zijn. Oké? Geen vragen, gewoon doen!' Ze kijkt me vragend aan maar knikt dan. In tegendeel was Lif moeilijker dan dat Emily is..
'Het is verstandiger dan we via de trap of lift gaan. Dan is er kans dat niemand ons ziet.' Ik knik en loop weer terug naar binnen. 'Ik.. Bij.. Niet'
Zijn de woorden die ik frank hoor zeggen. Natuurlijk kan ik het hele gesprek niet volgen en hoor ik een paar woordje. Nou dat waren deze dus.
'Hoe is het met je?' Vraagt Emily ineens.
'Zoals gewoonlijk' geef ik als antwoord.
'Moet ik weten wat "gewoonlijk" voor je is?'
'Vraag het dan gewoon niet!'
Ze schrikt van mijn uitbarsting. Mooi zo, dan weet ze tenminste dat ik snel geïrriteerd ben.
'Luister, ik probeer alleen een beetje normaal tegen je te doen, maar als jij geen normaal dialect aankan. Dan zoek je het maar uit!'

Dit is een meisje wat ik zoek!
Mijn reactie hierop;
Ik kijk haar even aan en druk dan zacht mijn lippen op die van haar. Die zo zacht zijn.
Ze sluit haar ogen en ik de mijne. Daar staan we dan. Zoenend op de tweede etage en de zestiende traptrede.

My Life as a VampireRead this story for FREE!