Dad Confront My Music Pleasure

48 0 0

DADDY BERNARDO TUNDANGAN POINT OF VIEW

Oh my dear Gracielle. Minsan lang ako humahanga ang aking anak na babae dahil pinahalagahan ang kanyang kakayahan sa pag-aaral niya sa school at ang pagmamahal sa kapwa pati na rin ang kanyang talento. Bagamat matangkad (mga bandang 5' 7'') at payat siya, 'di pa rin mawawala ang taglay ng kagandahan niya na pisikal na minsan akong napapamahal nang tuluyan.

Sa loob ng labing-anim na taon bilang responsableng ama nang naulila ako sa pagkamatay ng aking asawa dahil sa komplikasyon sa panganganak, minsan akong inaalagaan ang anak ko mula pagkabata hanggang sa nagdadalaga na siya sa pamamagitan ng matinong pagtrato ko sa kanya. Noong bata pa siya, minsan lang ako sinunod ang biling ng anak ko sa pamamagitan lamang ng mabubuting bagay, tulad ng panonood ng sine na pambata, pamamasyal sa theme park, pagsalo namin sa nagdaang birthday niya, pagligo sa pool o beach, at kung ano-ano pa.

Natuto na rin akong gumabay ng anak ko na dapat pahalagahan ang kanyang kabutihang loob at may paggalang sa kapwa. Para sigurado, pinagtitiyagaan kaming makasimba tuwing araw na Linggo sa loob ng maraming taong nagdaan. Sa awa ng Diyos na Banal, hindi lamang bumait ang anak ko kundi bumait na rin ang aking kalooban pati na ang pagsisisi ng nagawa kong pagkukulang at pagkakamali.

Hindi pa rin mawawala ang abala ko sa trabaho bilang duktor na psychologist. Dahil nagampanan na ang aking tungkulin na magsiyasat at malunasan ng daan-daang mga pasyente na may sakit sa pag-iisip, may sapat akong kakayahan na gaya ng pinag-aralan ko sa pinapasukan kong kursong medical science sa kolehiyo. Nakapasa lang ako na "very satisfactory" ang grade ko pagka-graduate at may diploma na maaari akong makapasok ng naturang propesyon. Muntikan akong mabuntong ng pagsisisi ng naaaping-sabi ng magulang ko nang dahil sa kasayahan sa buhay ko hindi lamang nakikisama sa barkada kundi nagliligawan noong nabubuhay pa si Rosanna na nakakasagabal ng pag-aaral ko.

Ang mas mahalaga ay mapapahalagahan ang pagsasama ng aking anak na babae bilang mag-ama. Isang malaking hamon na kahaharapin kung may kakayahan akong gabayan ang aking anak lalung-lalo na kung magbalak manligaw ang mga lalaki na batang-bata pa. Sa halip na ipagbawalan ko ito, sa akin lang ay bukas akong makapiling ang isang lalaki na napanligaw ang aking anak na babae sa pamamagitan ng bukas na pag-unawa at paggabay ukol sa masamang dulot ng maagang pagbubuntis at maagang problema ng pagrerelasyon. Alam mo naman na padami nang padami na ang populasyon dito sa Pilipinas, 'di ba? Marami na kasi ang kaso ng teenage pregnancy. Nakakahinayang talaga in reality.

********************

Patapos na ang pag-uusap namin ng magulang ko ukol sa iba't-ibang isyung mental health na naganap ng meeting venue ko kanina lalung-lalo na ang personal na buhay ko. Bago umalis ng aking mga magulang nang naghahanda na ang sasakyang maihahatid pauwi, may pahabol na bilin ng aking ina.

"O sige, Bernardo," sabi ni mommy Berlinda, "alagaan mo ang anak mong babae, ha? At saka pagtiyagaan mo ang trabaho mo kagaya ng pinag-aralan mo nang nabuhay pa noon ng kabiyak mo."

"O sige po," ang sagot ko, "pangako ko na pagtitiyagaan ko nang seryoso."

"At saka huwag sanang magkaroon ng problema sa pinapasukan mong ospital, anak," ang sabi ni daddy Alejandro. "Kung meron matatamaan kita ng lintik."

Bagamat maayos na akong nagpaalam ng aking mga magulang na may taglay na paggalang ko sa kanila, sumakay na sila sa sasakyan at lumabas na ito palayo.

Nang pumasok na ako sa loob, nagtungo ako sa pinto ng bedroom ng anak kong si Gracielle upang magkumusta ako sa kanya. Aba, sa gulat ko may nakapaskil na nakadikit ng isang pirasong pad paper na nakasulat na:

BUKAS PO 'YAN.

Hindi pala naka-lock ang doorknob. Buti na nga hindi nakabuntong ng masama sa paligid habang nag-uusap kami ng magulang ko kanina. Ano kaya ginagawa ang anak ko?

Pagbukas ko, nakita ko na nakikinig pala ng music na nakasaksak pa ang earphone sa dalawang tainga ng anak ko na hawak pa ang smartphone niya bilang music player.

"Anong pinakikinggan mo, anak ko?" ang tanong ko.

Ang anak ko, tinitingala niya ako. Inalis pa ang earphone.

"'Steal My Girl' by One Direction po," sagot ng anak ko.

"Ikaw talaga, anak ko," sabi ko sa kanya, "naghuhumaling talaga ang paboritong foreign [banyagang] artist mo."

"Oo nga po, dad," sabi ng anak ko, "fan ako kasi, eh, nakikilig talaga! Iba na talaga ang technology ngayon sa pagpapatugtog ng music, 'di tulad sa makalumang audio cassette tape kagaya na ginagamit mo po noon."

"Oo nga, anak," sabi ko, "matagal na akong hindi ko ginagamit. Ewan ko lang kung maayos pa ang lumang audio cassette tape player ko na baka nasira na, sayang talaga ang nalumaan na nakolekta kong lumang cassette tape album."

"Music lover ka po ba noon?" tanong ng anak ko.

"Oo nga naman," sagot ko, "nahihiligan ako noong binata pa ako pati na 'yung nabubuhay pa ang mommy mo. Eh kaso marami ako kasi ang abala ko sa trabaho, pwera na lang kung nakikinig ako ng lumang music sa radyo. Hindi ako mahilig ng bagong tugtugin kagaya mo. Siya nga pala, natapos mo ba ang nagawa mong assignment pati na ang pag-aaral mo sa eskwelahan?"

"Kanina pa po natapos bago ako mag-practice ng pag-interpret ng poem ko," sagot ng anak ko. "Huwag ka po mag-aalala, pagtitiyagaan ko po talaga para makaahon tayo talaga. Ang promise ko po, 'di ba naalala mo na paglaki ko po ay maging duktor na kagaya mo?"

"Talaga naman, anak ko," ang buntong ko. "O siya, matulog ka na, huwag kang magpupuyat ng pagpapatunong ng music. At saka huwag mong maitodo ang volume kasi nakakabingi talaga na baka 'di mo marinig ang bilin ko sa 'yo."

"Sige po dad, goodnight po," sabi ng anak ko. "maisusunod ang bilin mo, naaantok na kasi ako."

Mabuti naman.

Nag-iisa lang ako nakatulog sa master bedroom ko. Hindi pa rin nanawala ang pag-ulila ang asawa ko. Minsan lang ako nagdasal na sana naman ay maituwid ang tamang landas ng anak ko. Ano pa kaya ang susunod pang matinding hamon na kahaharapin ko pati na ang anak ko? 

********************

The song I share to you on YouTube video for this chapter is Steal My Girl by One Direction.

Ang Tatay Kong Nakikisalamuha ng Boyfriend KoBasahin ang storyang ito ng LIBRE!