Kabanata 11

28.2K 868 197
                  

"Mas mahal mo talaga ang Silent Sanctuary kaysa sa akin no?"

"The best yon eh!" I beamed.

Someone came out of the tent, a late-20s woman in her blouse and pants.

"Ash!" Nagulat ako nang yakapin nya bigla si Gray at niyakap sya pabalik nito.

"Sheena!" So Sheena is her name.

"It's been a long time since we saw each other personally. Hindi ka na bumibisita sa bahay. Ganyan ka naman eh, pupunta ka lang kapag may kailangan ka." Kunwari'y nagtatampo pa nitong saad. Ok, kunwari rin wala ako dito.

I don't want to be rude, pero hello? Nandito rin ako? At tsaka, Silent Sanctuary is inside at na sa labas lang ako habang nakikinig sa usapan nila.

Let me in para makapag-papicture man lang at walang istorbo sa inyo. I said at the back of my mind.

Nagkamustahan pa sila ng ilang minuto nang finally, napansin na rin ako ng babaeng kausap ni Gray na Sheena raw ang pangalan.

"Oh! Who's this beautiful lady beside you? Naka-move on ka na for real?" Naka-move on? From who? May alam siyang hindi ko alam? Gaga. Wala ka ng anim na taon, remember?

"Sheena." He gave her a warning look so she nodded. May pinag-uusapan silang sila lang ang nakaka-alam. "This is Aviva. Aviva, she's Sheena." Shock is written on her face.

"You're Aviva? As in?! Oh my gosh!" She ran into me and hugged me tightly. Ow-key. I looked at Gray questionly.

"Uh. Yes. And you're Sheena." I said awkwardly. Napansin nya siguro ang awkwardness sa boses ko kaya she introduced herself properly.

"I'm Sheenalyn Pandejas Mendez, Gray's cousin." Cousin?!

"Please call me Avi, his secretary." I smiled. Tinaasan nya ako ng kilay and gave me a knowingly smile.

"Secretary, hmm?"

"By the way, Sheena." Gray interjected. "Are we allowed to go inside? Aviva wants to meet them and also watch their mall tour but there are a lot of people outside and we can't get through to go in front." Gray and his connections. I know that this is bad because there are people na naghihintay at nakikipagsiksikan just to see their idols but here we are, using connections to cut in line. Well, this is what they call privilege.

"Sure! Ikaw pa, malakas ka sa akin. Let's go inside. The show will start in an hour kaya they are still resting pero akong bahala sa inyo." Nagulat ako nang ako ang hilahin nya papasok at hindi si Gray na pinsan nya. At the back of my mind, I'm thinking if we had met before kung kaya't ganito ang trato nya sa akin pero wala talaga akong maalala.

"Sheena you're scaring the hell out of her." Nakita ko pang umirap si Gray bago ako hinarap.

"Sorry, Avi. Ibabalik na kita sa epal na yan. You know, I like you. Let's have coffee sometimes." She smiled sweetly at me kaya hindi ko namalayang napatango ako as a sign of yes.

Iginiya kami ni Sheena papasok sa tent at nalaman kong siya pala ang manager ng Silent Sanctuary kaya pala. Nakakainggit naman! She could always see and hear them play. Should I ask them kung pwede akong maging assistant ni Sheena so I could also see them play everyday?

"Hi, boys!" Sheena said to the band who are now playing mobile games?

"Hi, Nana." Still playing and not looking at Sheena's direction.

"Sorry about that." She smiled apologetically. "That's their stress reliever and bonding session other than playing." Okay. I'll take note of that. Wow, fangirl na fangirl ha?

The Billionaire's ChildrenWhere stories live. Discover now