Wattpad

Ám Dục - Thánh Yêu (FULL) - Chap 56 - Miễn cưỡng hòa hợp

Mình cũng là 1 reader của bạn urloveismine, đợi lâu không thấy bạn ấy post chap mới nên mình đã tự xử, hihi. Tiếng Hoa của mình cũng chỉ là múa riều qua mắt thợ mà thôi. Hiện mình đã đọc tới chap 70, do thấy mãi mà bạn urloveismine vẫn chưa post phần tiếp của chap 56, nên mình mạo muội edit lại cho các bạn đọc trước. Mình cũng chỉ là lần đầu edit, ... more > (33 pages)


Part 1 of 182 >
English / 241 votes / 54 comments
uploaded by NganNhok1
tags / amduc

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 18179026 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
  2. Gang Wars
  3. The Demon Under The Church
  4. 99% Irresistible
  5. Prithvi... [Vol 3]
  6. The Mahoy Next Door
  7. caller id >> h.s
  8. Laughing Matter (Laughing Jack Fic)
  9. Isolated
  10. An Unlikely Hero

Search

What's Hot | What's New | Featured

home | faq | full web site