Wattpad

Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả (lue TT cv) - Hoa Thiên Cốt 1

Tiên hiệp kỳ duyên chi Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả loại khác: tiên hiệp - cổ điển tiên hiệp

Tác phẩm mấu chốt chữ: thầy trò, thầy trò yêu, tỷ đệ, phúc hắc, đại thúc, yêu nhân, chính thái, già trẻ yêu, thần tiên trường học

"Cõi đời này ta sợ nhất hai dạng đồ vật, ách, quỷ cùng sư phụ. . ."

"Đường Bảo, ngươi không thể ở ta trong lỗ tai t... more > (1206 pages)


Part 1 of 2 >
Tiếng Việt / 5 votes / 0 comments
uploaded by Trieste
tags /

Download the Wattpad app for your phone and use wattcode 1516972 to read this. Or download the standalone book to read offline.

Recommendations

  1. Đồng hoa vàng, hồ nước màu lam
  2. Bách hoa tiên tử oai truyền - Nhất Độ Quân Hoa
  3. tình yêu ngang trái
  4. Mãi mãi bên anh
  5. Chữ người tử tù
  6. kim tiên chanh
  7. Thiều hoa khuynh phúc - Quân Mạc Bắc
  8. 001 Thất Thân Làm Thiếp
  9. Bí Mật Tình Đầu
  10. Mẹ ai là cha của ta_Thân Thân Quân Quân (Xuyên)

Search

What's Hot | Featured | By Category

home | faq | full web site