Wattpad

Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả (lue TT cv) - Hoa Thiên Cốt 1

Tiên hiệp kỳ duyên chi Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả loại khác: tiên hiệp - cổ điển tiên hiệp

Tác phẩm mấu chốt chữ: thầy trò, thầy trò yêu, tỷ đệ, phúc hắc, đại thúc, yêu nhân, chính thái, già trẻ yêu, thần tiên trường học

"Cõi đời này ta sợ nhất hai dạng đồ vật, ách, quỷ cùng sư phụ. . ."

"Đường Bảo, ngươi không thể ở ta trong lỗ tai t... nhiều hơn > (1206 trang)


Phần 1 của 2 >
Tiếng Việt / 5 bình chọn / 0 bình luận
Tải lên bởi Trieste
Thẻ /

Tải ứng dụng Wattpad cho điện thoại của bạn và wattcode sử dụng 1516972 để đọc. Hoặc tải về các cuốn sách độc lập để đọc ngoại tuyến.

Đề nghị

  1. Kỵ sĩ ma cà rồng xuyên qua thế giới phù thủy [ vk + hp đồng nhân ]
  2. Tiên hiệp kỳ duyên chi Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả (thần tiên)
  3. Việt cổ di tình
  4. Trả thù tổng tài ác độc
  5. JETI 6
  6. Sao Phải Quá Đa Tình (Hoàn)
  7. Âm Mưu Nơi Công Sở (Hoàn)
  8. Trường Học Siêu Cấp
  9. [BH] Phồn Hoa Tự Cẩm [Edit]
  10. [BH] Đại Cung [Edit]

Tìm kiếm

Chuyên mục nóng | Có gì mới | Đặc trưng

home | faq | full web site