About

Xã Hội Văn Minh, khoa học phát triển, cơ thể con người cũng phát triển, khi xưa HOA ĐÌNH chỉ nhượng 

1 nhiệm vụ nhưng ngày nay HOA ĐÌNH hội lưỡng việc câu thông nga(Rất có hứng thú về những điều mà người khác cho là " hoang tưởng " )
https://www.facebook.com/yunjae.jung.1650
  • Joined:
    4 years ago

Reading Lists

Read Later
37 stories
Favorites
7 stories

61 Published Works

Featured work.

Nan ngôn chi dục Lam Lâm

Social data: 160 reads. 0 votes. 0 comments.

Description:


Other Works by songvj_tien.