About

đây là căn nhà mới của mình , mong moi người ghé thăm . Ở đây có các bản download của truyện
http://lallepure.wordpress.com/
khi cần kiếm truyện vào thư mục truyện mới của shelly
  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists


1622 Published Works

Featured work.

[ hồng lâu ] thứ nữ nghịch tập hệ thống

Social data: 997 reads. 12 votes. 0 comments.

Description: Bình tĩnh lạnh nhạt tận thế cường nữ, bị ám toán cùng tang thi vương đồng quy vu tận. Lại tỉnh lại, nhưng lại xuyên không hồng lâu thành Lâm gia thứ trưởng nữ! Thăng cấp hệ thống cưỡng ch...


Other Works by shelly_shiny.
Thanh xuyên Võ thị có hệ thống

Thanh xuyên Võ thị có hệ thống

905 5 1

Thanh xuyên thành Võ thị, trá đã chết, chạy thoát, kết quả, một đạo lôi lại c...

Thú nhân chi bất tử điểu

Thú nhân chi bất tử điểu

459 0 0

Bị cặn bã nam cùng tỷ muội phản bội, liên thủ sát hại, nhân cơ duyên rơi vào Vi...

Completed
sống lại chi lão công đến trong chén đến
sống lại trở về thành nhớ

sống lại trở về thành nhớ

1.1K 6 8

Lòng dạ hẹp hòi mang thù Trình Anh, bởi vì bị người vung chi phiếu đoạt bạn trai...