About

  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists


18 Published Works

Featured work.

Thông thiên đại thánh

Social data: 8 reads. 0 votes. 0 comments.

Description: Tác Giả: Xà Thôn Kình Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpXuyên Không Giới Thiệu Truyện - Thiết quyền vô địch, song chùy hoành thiên hạ! Sau khi Tiểu Báo Tử xuyên việt, chỉ lấy những thứ nên cầm, chỉ làm chuyện nên làm. Tuyệt đối không đi gánh trách nhiệm...


Other Works by ngatran0903.
Thần toán tứ bộ hệ liệt

Thần toán tứ bộ hệ liệt

27 0 0

Nguyên tác: Nhĩ Nhã Đam mỹ Đây là bộ truyện được biên tập từ bạn Zinnia nhà <a href="http://bobenkia.wordpress.co..." rel="nofollow">http://bobenkia.wordpress.co...</a>

Vinh hoa phú quý

Vinh hoa phú quý

221 2 0

vietnamese

Completed
Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

2.9K 8 0

Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn Thể Loại: Sắc HiệpKiếm HiệpXuyên Không - Là câu chuyện nói về một sinh viên tên...

#107 in Adventure
Completed
Mạc Nhan

Mạc Nhan

4.7K 4 0

Completed