About

hmmm...hopeless romantic, mababaw ang kaligayahan ganundin ang kalungkutan ^^ attracted ako sa mga nakasalamin hindi ko rin alam kung bakit >.< sweet, maalalahanin daw sabi nla at cute!sabi ko :))
  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists