About

  • Joined:
    5 years ago

Reading Lists

list
41 stories
chưa kịp coi
36 stories

26 Published Works

Featured work.

Ngã đích ái nhân, ngã đích địch nhân

Social data: 6 reads. 0 votes. 0 comments.

Description: danmei tàn tật thụ


Other Works by lovin_jae.
Chú định- Tác giả phong khởi liên y

Chú định- Tác giả phong khởi liên y

8 0 0

thụ thủ tàn ngược he

Chúng lí tầm tha thiên bách độ - Tác giả phi đinh

Chúng lí tầm tha thiên bách độ - Tác giả phi đinh

3 0 0

thụ thủ tàn HE?

Mãi mãi là tình nhân ( Vĩnh viễn đích luyến nhân)

Mãi mãi là tình nhân ( Vĩnh viễn đích luyến nhân)

26 1 0

Thụ tuyệt chứng cơ vô lực- Niên hạ công *Note: BE

Tử thuật

Tử thuật

7 1 0

ài>< đọc đê, ngắn thoi mà