About

  • Joined:
    1 year ago


3 Published Works

Featured work.

[Longfic][ChangRick][NC-17] Anh là kẻ bá đạo nhất tôi từng gặp, hừ,...!

Social data: 506 reads. 9 votes. 3 comments.

Description: Author: Lee Hyo Young Title: Anh là kẻ bá đạo nhất tôi từng gặp, hừ…! Pairings: ChangRick (main), NAP, JoeJi,… Rating: NC - 17 Length: Longfic Category: cũng ko biết nữa, đọc đi rồi biết, HE. Note: Fic đc viết v...


Other Works by leehyoyoung1510.
[Longfic][Eunhae][PG] Beautiful - Chap 4

[Longfic][Eunhae][PG] Beautiful - Chap 4

172 1 0

[Longfic][YunJae][T] Xuyên không du hí

[Longfic][YunJae][T] Xuyên không du hí

508 0 0

This user has had no activities.