About

  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists


foreversarah52 commented on You Are Meant For Me ❤️ - Choices.


foreversarah52
It's your call, Ms. Author...ang sa akin lang, si Matt binalewala ang sakit na mararamdaman ni Sarah para lang mapagbigyan ang lahat; kung sya ang pipiliin at dumating ang isang situation na pipili sya ulit between family matters and Sarah, si Sarah ulit ang isa-sacrifice nya hoping she will understand? Whereas, si Cai ay naghintay at nagtiyaga hanggang kaya na syang mahalin ni Sarah sacrificing his own happiness...kung ako, Cai is the better choice :)