About

-> amateur writer
-> loves God
-> Otaku girl
-> anime addict esp. Fushigi Yuugi and Fairytail
-> chocoholic
-> enthusiastic and naughty :)
-> loves writing and reading
-> little bit weird and :)
-> journalist
-> exploring anywhere is my hobby
-> open for friendship :)
  • Location:
    Yokohama-shi, Kanagawa, Japan
  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists


1 Published Work

Featured work.

A Story without an End

Social data: 902 reads. 18 votes. 26 comments.

Description: ito ay simpleng istorya. pangkaraniwan sa mata ng ilan. pero ang kwentong ito ang nais kong gawing daan para ipahayag na ang buhay at pag-ibig ay di nagtatapos sa kamatayan. na ang bawat katapusan, may kapalit na bagong simula. ito ang aking kwento...

Completed