About

Không nói cười, không nước mắt, thậm chí không một ánh nhìn. Chỉ có những tiếng hít thở chập trùng phả vào không khí, cho nhau biết rằng trái tim đang dội lại những nhịp đập tái tê...
  • Location:
    Yulsic's heaven
  • Joined:
    4 years ago

Reading Lists


136 Published Works

Featured work.

[SNSD] Nếu Em Không Phải Là....[Chap11-15], Yulsic

Social data: 2.5K reads. 1 votes. 9 comments.

Description:


Other Works by YulsicYoong.
[SNSD] Suddenly I See [Chap 22] - Yulsic

[SNSD] Suddenly I See [Chap 22] - Yulsic

656 1 0

[SNSD] Yulsic Collect. 14

[SNSD] Yulsic Collect. 14

1.6K 2 4

Yulsic Collection Part 14

[SNSD] Bleeding Love [Chap 41-50] - Yulsic, Taeny, Yoonhyn

[SNSD] Bleeding Love [Chap 41-50] - Yulsic, Taeny, Yoonhyn

1.5K 0 0

[SNSD] Suddenly I See [Chap 23 - 29 End] - Yulsic

[SNSD] Suddenly I See [Chap 23 - 29 End] - Yulsic

870 0 1