About

  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists


Shirley_Nguyen commented on Trùng sinh tiểu nha hoàn - full - 1


Shirley_Nguyen
tác giả viết dài dòng quá, một vấn đề nhỏ thôi mà nói chuyện kéo dài 2,3 trang. Nội dung thì y như văn án, tình tiết ko có nhìu điểm nhấn. Part 1,2 là nghĩ cách ra phủ.Part 3,4 thì về nhà tìm người làm mai, part cuối thì thành thân sinh con. Đa số toàn là các cuộc nói chuyện dài dòng lê thê.